Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Professor Siri Hermansen, startet som ny leder for masterprogrammet Kunst og offentlige rom høsten 2021. Sammen med kollegaene Merete Røstad og Sara Yazdani, er hun godt i gang med å videreutvikle det nyskapende, studentaktive studieprogrammet med profesjonelle internasjonale og nasjonale samarbeid og stjerneforelesere på menyen. Foto Tobias Bohm
Professor Siri Hermansen, startet som ny leder for masterprogrammet Kunst og offentlige rom høsten 2021. Sammen med kollegaene Merete Røstad og Sara Yazdani, er hun godt i gang med å videreutvikle det nyskapende, studentaktive studieprogrammet med profesjonelle internasjonale og nasjonale samarbeid og stjerneforelesere på menyen. Foto Tobias Bohm

Eksklusivt, inkluderende og internasjonalt

Mange spennende samarbeid og prosjekter venter for studenter på masterprogrammet i Kunst og offentlige rom. Her tilbys internasjonale nettverk gjennom møter med kunststjerner, artist residencies og utstillinger på anerkjente institusjoner. Studentene inviteres til å ta opp aktualiteter som speiler den samtiden vi lever i, og utforske hvordan kunsten kan være en verdifull samfunnsaktør.

– Vi ser etter samfunnsengasjerte, interdisiplinære kunstnere med det offentlige rom som praksis. Det kan være i, om eller med det offentlige rom, sier professor Siri Hermansen, som startet som ny leder for Masterprogrammet Kunst og offentlige rom i høst. – Studentene står selv fritt til å definere kunstuttrykket, for tiden har vi blant annet studenter med bakgrunn i dans, design, arkitektur og billedkunst. Resultatet blir samtidskunst.

Siri Hermansen disputerte selv på KHiO i 2016, med sitt arbeid innen kunstnerisk forskning «The economy of survival». Hun er opptatt av hva som skjer når samfunn og natur blir dypt transformert av en katastrofe og hvordan man som enkeltstående kunstner kan arbeide med store globale samfunnsendringer og skape ny innsikt og kunnskap om steder og situasjoner som allerede er gjennomrapportert fra media.

– Jeg har stor tro på at kunsten kan være en verdifull og aktiv samfunnsaktør som evner å analysere og uttrykke andre sider ved samfunnet, enn det vi er vant til eller forventer. Vesentlige spørsmål på studiet er hvordan vi kan utvikle kunstneriske metoder som kan utfordre samfunnets forståelse av hva kunst og offentlighet kan være og hvordan kunsten som produseres i dette programmet kan være relevant for samfunnet. Noen tematiske eksempler på aktuell tematikk er falske nyheter, postkolonialisme, postkapitalisme, demokrati, klimaproblematikk, kjønnsdebatt, men også bærekraft, filosofi og økologi er viktige problemstillinger som opptar oss.

Feltarbeid med skriveverksted for masterstudenter på Kunst og offentlige rom i 2020. Foto: Merete Røstad / Field work and writing retreat for Masterstudents at Art and Public Space in 2020.


Hermansen vil at studentene skal få prøve seg på å jobbe under profesjonelle forhold. I fjor fikk både første og andre klasse, realisere kunstprosjektet Welcome to the Jungle* på åpningen av Nitja senter for samtidskunst. I år jobber studentene opp mot en utstilling på Galleri F15, dette er også avgangsutstillingen til MA2.

– Min undervisningsfilosofi er å dyrke frem det særegne i hver enkelt student, og for å oppnå dette er en dialog med åpenhet, ærlighet og empati viktig. Videre er jeg svært opptatt av å utvikle rollen til "kunstneren som uavhengig auteur".

Kunst og offentlige rom er et av de minste masterprogrammene på skolen, med til sammen tolv studieplasser. Så hver enkelt student får veldig god oppfølging. Studieprogrammet er et to-årig, intenst heltidsstudie, noe som gjør det vanskelig å ha jobb ved siden av. Programmet er på engelsk, med fokus på samtidskunst, teori og offentlige rom.

– Vi har veldig gode søkere med et høyt internasjonalt nivå. I år har vi studenter fra Tyskland, Libanon, Canada, Danmark og Norge. Det er klart at situasjonen med korona har gjort at det kan oppstå vansker i forhold til reising, og vi ser gjerne at flere fra de nordiske landene søker seg til oss, selv om vi alltid vil prioritere den beste søkeren.

I tillegg til professor Siri Hermansen, som er fagområdeansvarlig, består lærerteamet av førsteamanuensis Merete Røstad og førsteamanuensis Sara Yazdani, som er teoriansvarlig.

– Programmet vi tilbyr er i krysningsfeltet mellom kunstnerisk praksis og kunstteori, og passer både for yngre ambisiøse kunststudenter og erfarne kunstnere som søker å videreutdanne seg. Vi definerer det offentlige rom bredt og ekspanderende innenfor økologiske, sosiopolitiske og samfunnsøkonomiske kontekster, og relevante tematikker innenfor dagens offentlige sfære. Undervisningen har fire hovedfokus – kunstproduksjon, kunst teori, research og kommunikasjon. Merete, Sara og jeg, jobber kontinuerlig med å flette disse fire områdene sammen og å gjøre teori til en naturlig del av praksis. Sammen utvikler vi det vi mener er nyskapende studentaktive pedagogiske undervisningsopplegg, som vi tror studentene vil ha stor nytte av for å kunne overleve innen faget etter endt utdanning.

Lexie Owen, Mall Users Research Association (Platform 1), detail, 2021. NITJA 2021, Welcome to the Jungle*.Photo: Kunstdok/Tor Simen Ulstein.


Fagområdet er plassert under Avdeling kunst og håndverk, og har mulighet for tilgang til verksteder i verdensklasse med den unike ekspertisen skolens verksmestere besitter.

– Studentene våre er dyktige og interessante, derfor er vi populære som samarbeidspartnere og får mange spennende tilbud. I høst har vi, takket være Merete Røstads pågående samarbeide med Mary Jane Jacob, utarbeidet en felles kursmodul med kuratorstudiet til Chicago Art Institute, med tittelen Shape of a Practice Care as a mode of Curating. Hver tirsdag i femten uker har studentene fått møte superstjerner som Mark Dion og Katie Paterson. Til sommeren vil et par studenter ta reisen til Mark Dions kunsterresidens, Mildred’s Lane sammen med studentene fra Chicago Art Institute som de har jobbet med gjennom skoleåret.

Til høsten igjen, skal vi til Berlin hvor studentene vil møtes og sammen ta del i MEMORYWORK et tverrfaglig kunstnerisk forskningsprosjekt som ledes av Røstad. Her vil studentene delta på en ukes feltarbeid som avsluttes med et symposium. Deretter går reisen til Kassel og Dokumenta sammen med Chicago studentene. Dette vil gi et verdifullt og omfattende internasjonalt kontaktnett for studentene som de kan bygge videre på i fremtiden.

– Vi håper mange vil komme til F15 for å se arbeidene til studentene våre når utstillingen åpner lørdag 28. mai klokken 12. Et utrolig sammentreff er at Katie Paterson som også er årets Future Library kunstner åpner sin separatutstilling samtidig som oss på F15.

Studentene er også i gang med et samarbeid med Oslo arkitekturtriennale 2022 og ROM. De skal delta og kuratere en utstilling med tema nabolag gjennom Open Call, søknadsfristen er 20. januar. Arbeidstittel på prosjektet er “Mission neighbourhoods – (Re) forms of community”. 

– Vi er små, men vi skal sørge for at masterprogrammet blir enda mer synlig både på skolen og i samfunnet, med utstillingsaktivitet og andre prosjekter. I høst har vi også arbeidet med å utvikle programmet og blant annet laget nye websider. Snart er vi også i mål med en egen kunstpris for studentene våre. I det hele tatt gleder vi oss til fremtiden, for det er mange spennende prosjekter og muligheter i vente!


Søknadsfrist for Master i kunst og offentlige rom er 1. februar 2022
Følg www.instituteforartandpublicspace.no

Snart kommer lenke her til et intervju med to studenter fra Tyskland og Libanon på MA1 og MA2.

Skriveverksted 2021, feltarbeid av Amina Baker Muhammeds Shubar. Foto: Merete Røstad / Writing Retreat 2021, field work by Amina Baker Muhammeds Shubar. Photo: Merete Røstad