Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Presseinvitasjon: Disputas Siri Hermansen - «The economy of survival»

Presseinvitasjon: Disputas Siri Hermansen - «The economy of survival»

Kunstnar og stipendiat Siri Hermansen forsvarar sitt forskingsarbeid "The economy of survival" i disputas ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Tid: tysdag 26. april 2016 kl. 12.00-14.00
Stad: Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24, Auditoriet (disputasen er på engelsk)

• Kva skjer når eit samfunn blir djupt transformert av ei katastrofe?
• Kordan tilpassar naturen og mennesket sine overlevingsstrategier i det nye samfunnet som veks fram?
• Kordan kan ein som enkeltståande kunstnar arbeide med store globale samfunnsendringar og skape ny innsikt og kunnskap om stader og situasjonar som allereie er gjennomrapportert frå i media?

Desse store opne samfunnsspørsmåla har stått sentralt i Siri Hermansens stipendiatprosjekt “The Economy of Survival” som har resultert i tre kunstprosjekt Chernobyl Mon Amour (Tsjernobyl), Land of Freedom (Detroit) og Terra Nullius (Kiruna).

Hermansen er stipendiat i Program for kunstnarleg utviklingsarbeid ved avdeling kunst og handverk, Kunsthøgskolen i Oslo.

Les meir om disputasen, bedømmelsekomité, sjå videoar og omtale av forskingsresultata.

Disputasen er open for pressa og andre interesserte.
Etter disputasen er det eit lukka arrangement med enkel servering. Det er mogleg å gjere eigen avtale om å møte stipendiaten.

Pressekontakt

kommunikasjonssjef Atle Faye, telefon 913 47 369, e-post: atle.faye@khio.no