Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Anna Einarsson blir ny dekan på Operahøgskolen

Anna Einarsson blir ny dekan på Operahøgskolen

Einarsson overtar som dekan på Operahøgskolen på KHiO når Tore Dingstad går av med pensjon etter sommeren. Hun ønsker at Operahøgskolen skal være en av de mest attraktive operautdanningene i Europa, og bidra til at opera fortsatt skal være relevant for et moderne publikum.

– Mitt mål er at Operahøgskolen skal utdanne reflekterte og bevisste operasangere, som klarer å profilere seg i en stadig mer konkurransepreget bransje. Vi må også sørge for å beholde operafagets tradisjon og tydelige særpreg, samtidig som vi må være med på å fornye og utvikle operaen som kunstform slik at den fortsatt er relevant og berører et moderne publikum, sier Anna Einarsson.

Einarsson er utdannet operasanger fra Statens Operahøgskole, og fra Musikhögskolan i Malmö der hun studerte orgel og sang. Hun debuterte ved Den Norske Opera i 2000 og har etter det vært aktiv som opera- og konsertsanger både nasjonalt og internasjonalt. Ved Operahøgskolen på KHiO har hun hatt roller blant annet som høgskolelektor, programkoordinator og forskningsleder.

Må ha lærerkrefter på høyeste internasjonale nivå

Einarsson forteller at det er et omfattende arbeid som ligger foran henne som hun gleder seg til å ta fatt på. Å videreføre opera som kunstform, samtidig som man fornyer og utvikler, er noe hun brenner for.

Kampen om de beste søkerne og de beste lærekreftene er kontinuerlig, og Operahøgskolens studenter har i flere år markert seg på store scener, både her hjemme og ute i Europa. En viktig oppgave som dekan blir også å styrke og innlede nye samarbeid både internt på KHiO, men også nasjonalt og internasjonalt.

– Visjonen er å være en av de mest attraktive operautdanningene i Europa. For å oppnå det må vi fortsette å ha lærerkrefter på høyeste internasjonale nivå.

Einarsson trekker også frem det å styrke den kunstneriske forskningen som et viktig ledd i dette:

– At KHiO er blitt en vitenskapelig høgskole gir oss fantastiske muligheter som jeg ser frem til å utvikle. Jeg tenker først og fremst på kunstnerisk forskning, som blir en stadig viktigere arena for å utvikle faget.

Fornøyd rektor

Rektor ved KHiO, Markus Degerman, er glad for at KHiO har rekruttert Anna Einarsson som ny dekan på Operahøgskolen. Han viser til at det er krevende å rekruttere til lederstillinger, og at stillingen som dekan berører mange ulike sider av en avdelings virksomhet. Nå er han glad for at Einarsson tar fatt på oppgaven etter at Tore Dingstad går av med pensjon etter sommeren.

– Gjennom sin lange og brede erfaring som både utøvende operasanger og som ansatt ved Operahøgskolen vil Anna Einarsson tilføre avdelingen og KHiO den kompetansen man behøver for å utvikle undervisning, forskning og formidling. Det er spesielt gledelig at KHiO har kunnet gjøre en intern rekruttering, ettersom det gir muligheter til å ta vare på den akkumulerte kunnskapen man besitter.

Anna Einarsson begynner i jobben som dekan ved KHiO 1. august.

Les også: 


KHiO-studenter til Operaen

Gikk fra KHiO til fast jobb i Berlin