Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

3.2 Før oppstart av et KUF-prosjekt

Før prosjektet kan starte opp, er det viktig at du som prosjektleder følger en steg for steg prosedyre og i riktig rekkefølge:

Steg 1: Kontraktinngåelse

Ved ekstern finansiering: Bevilgende myndighet sender utkast til kontrakt til Kunsthøgskolen. Dekanen (som prosjekteier) ved din avdeling er den som skal inngå kontrakt med bevilgede myndighet. Se Seksjon for Økonomi og virksomhetsstyrings intranettsider for prosedyre. Når kontrakten er signert av begge parter skal kontrakten arkiveres i arkivet. Se veileder

Steg 2: Melde prosjektet til Sikt

Prosjektleder melder prosjektet til Sikt. Se lenke her.

Steg 3: Opprette prosjektet i Cristin

Ved oppstart av et KUF-prosjekt må prosjektleder opprette prosjektet i Cristin. Kontakt vitenarkiv@khio.no for å få bistand til dette. Alle resultater fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning skal arkiveres og registreres. For veiledning om dokumentasjon av resultater av KUF-prosjekt, se her.

Steg 4: Samarbeidsavtaler

Seksjon for økonomi og virksomhetsstyring har utarbeidet mal for samarbeidsavtaler som skal benyttes, Se under Regelverk/Prosjekt her. Inngåtte avtaler skal arkiveres i arkivet. Send signerte avtaler til postmottak på postmottak@khio.no for arkivering.

Steg 5: Ansettelser

For ansettelse av prosjektmedarbeidere og stipendiater som inngår i KUF-prosjekt, gjelder standard prosedyre for ansettelse. For mer informasjon om dette kontakt HR-rådgiver på hr@khio.no

3.4 Behandling av personopplysninger

Data av sensitiv art krever høyere grad av sikring enn vanlige ikke-sensitive data, i henhold til Personopplysningsloven.

For data av sensitiv art må du normalt benytte Tjenester for sensitive data, TSD.

Om du lagrer sensitive forskningsdata i Office365, skal disse dataene klassifiseres og beskyttes ved hjelp av AIP. Les om klassifisering av informasjon her: Forebyggende: Sikre informasjon | sikresiden.no

3.5 Årsrapportering

Ved ekstern finansiering

Årsrapport utarbeides av deg som prosjektleder i samarbeid med din dekan og i samarbeid med økonomikontakt for avdelingen angående økonomien. Faglig og økonomisk sluttrapportering skal skje i henhold til finansiørens rapporteringskrav. Kontakt økonomikontakt for avdelingen så snart kravet om sluttrapportering er mottatt for gjennomgang av økonomistatus og veiledning i team økonomi, regnskap og lønn sine prosedyrer. Husk at finansiør stiller krav knyttet til at de skal få beskjed om vesentlige endringer i prosjektet underveis og fortløpende om dette er tilfellet, og spesielt i forbindelse med årsrapportering.