Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

5.1 Forskningsintegritet

Styret har vedtatt retningslinjer for forskningsintegritet og god forskningspraksis ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Formålet med disse retningslinjene er å bistå forskersamfunnet med å innfri dette ansvaret og å etablere et rammeverk for selvregulering.

Retningslinjene uttrykker faglige, etiske og juridiske forpliktelser.

Se retningslinjene her.

5.2 Personvern i forskning

Forskeren skal respektere forskningsdeltakernes autonomi, integritet, frihet og medbestemmelse.

Dette gjelder både for forhold knyttet til:

  • Forskning med personopplysninger – personopplysningsloven
  • Personvern og forskningsetikk

Se nærmere retningslinjer for dette her under punktet "5. Vedlegg: Personvern i forskning".

Som støtte til å sikre dette har Kunsthøgskolen i Oslo et personvernombud og inngått avtale med Norsk senter for forskningsdata (NSD). Avtalen gir tilgang til en plattform og et meldingsarkiv som kan bistå forskeren med å identifisere mulige personvernutfordringer knyttet til prosjektet. NSD vil også vurdere om det er nødvendig å gjennomføre en personvernkonsekvensvurdering (DPIA) for prosjektet og i så fall bistå med dette.

Når et prosjekt involverer personopplysninger må forskeren som er ansvarlig (prosjektleder) registrere prosjektet før prosjektstart i NSD-plattformen for å sikre at kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning utføres i tråd med personopplysningsloven.

Lenke til registrering, rådgivning og veiledning finnes her.

5.3 Behandling av personopplysninger

Retningslinjer for behandling av personopplysninger med rutine for sletting av sensitive data er under utarbeidelse.

5.4 Dokumentasjon av resultater av KUF-arbeid

Som fagansatt er du ansvarlig for å dokumentere dine resultater fra ditt kunstneriske utviklingsarbeid eller forskning (KUF-arbeid). Kravet til dokumentasjon av resultat av KUF-arbeid er at dokumentasjonen samlet gjør det mulig for dine fagfeller å følge prosjektets arbeidsmåte og innsikten som KUF-arbeidet genererer. Forskningsutvalget har utarbeidet en veiledning til fagansatte som løfter fram eksempler på god dokumentasjon av resultater av kunstnerisk utviklingsarbeid, og som sammenfatter hovedtrekk som kjennetegner god dokumentasjon av resultate, se veileder.

5.6 Felles redelighetsutvalg

Kunsthøgskolen i Oslo samarbeider med Norges musikkhøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og MF Vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn om et felles redelighetsutvalg.
Informasjon om felles redelighetsutvalg finnes her:
«Avtale om felles redelighetsutvalg – signert»

Norges musikkhøgskole har den administrative sekretariatsfunksjonen for det felles redelighetsutvalg.

Her er oversikt over redelighetsutvalgets medlemmer.