Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Tegning, form og farge 1

Kort beskrivelse av emnet

Tegning er fundamentalt for all designfaglig praksis, både som undersøkende verktøy og som frittstående resultat. Med vekt på figurtegning og tegning av kropp tar emnet for seg tegningens grunnleggende metoder, teknikker og begreper. Gjennom praktiske oppgaver og øvelser som utforsker ulike teorier og prinsipper i tegning får studenten utvidet sin kunnskap om persepsjon, form og farge. Målet er å innarbeide tegning som et sentralt arbeidsredskap gjennom studiet.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha kunnskap om sentrale begrep, teknikker og metoder i tegning.
  • ha teoretisk og praktisk kunnskap om persepsjon, form og farge i tegning.
  • ha erfaring med tegning som verktøy og kunne bruke dette i eget arbeid.
  • ha grunnleggende ferdigheter i tegning av kropp og ha kommet i gang med å utvikle en egen tilnærming til og praksis i tegning.

Undervisning og læringsformer

Gruppeundervisning kombinert med forelesninger, studioarbeid, presentasjoner og selvstendig praktisk arbeid. Workshops og/eller ekskursjoner kan inngå.

Arbeidskrav for emnet er:

  • gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister.
  • Deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen.

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Emnet vurderes på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.