Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Musikkfag

Studiepoeng
3
Emnekode
DA108
Inngår i studieprogram
Bachelor i samtidsdans
Bachelor i jazzdans

Kort beskrivelse av emnet

Emnet skal gi studentene teoretisk og praktisk innsikt i musikk for blant annet å øke forståelsen for felles terminologi i musikk og dans, og musikkens nære forhold til dansen som kunstart. Ensemblesang skal forberede studenten på sceniske oppgaver der stemmen tas i bruk.

Emnet består av:

  • musikkforståelse
  • ensemblesang

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne beherske enkle rytmemønstre
  • ha kunnskap om form, instrumentasjon og klang
  • ha grunnleggende ferdigheter innen lytting
  • ha grunnleggende sangtekniske ferdigheter i ensemblesang

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformene i emnet er lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen, minimum 80 %
  • gjennomføre faglige pålagte oppgaver og være aktivt deltakende i undervisningen

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid og utvikling vurderes underveis i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes av lærere i samråd med programansvarlig.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ ikke-bestått.