Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Music studies

ECTS Credits
3
Course code
DA108
Included in study programme
Bachelor’s in contemporary dance
Bachelor's in jazz dance

Brief course description

Emnet skal gi studentene teoretisk og praktisk innsikt i musikk for blant annet å øke forståelsen for felles terminologi i musikk og dans, og musikkens nære forhold til dansen som kunstart. Ensemblesang skal forberede studenten på sceniske oppgaver der stemmen tas i bruk.

Emnet består av:

  • musikkforståelse
  • ensemblesang

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne beherske enkle rytmemønstre
  • ha kunnskap om form, instrumentasjon og klang
  • ha grunnleggende ferdigheter innen lytting
  • ha grunnleggende sangtekniske ferdigheter i ensemblesang

Teaching and learning methods

Arbeidsformene i emnet er lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen, minimum 80 %
  • gjennomføre faglige pålagte oppgaver og være aktivt deltakende i undervisningen

Assessment

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid og utvikling vurderes underveis i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes av lærere i samråd med programansvarlig.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ ikke-bestått.