Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Andre danse- og bevegelsesfag del 1

Studiepoeng
6
Emnekode
DA105
Inngår i studieprogram
Bachelor i samtidsdans
Bachelor i jazzdans

Kort beskrivelse av emnet

Andre danse- og bevegelsesfag gir studentene en mangefasettert fysisk erfaring i ulike stiler, teknikker og tradisjoner. Emnet skal oppøve fysisk bevisstgjøring, dansetekniske ferdigheter og artikulasjon som støtter opp under læringsmålene for utdanningen som helhet. Studentene vil møte ulike innganger til danseteknisk form, musikalitet, dynamikk, rytme og bevegelseskvaliteter. Emnet rommer også erfaring med ikke-sceniske tradisjoner, og alternative fysiske praksiser.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne anvende et mangfold av ulike bevegelseskvaliteter i kreativt arbeid
  • reflektere over kroppslig erfaring og overføringsverdi mellom ulike fag
  • tilegne seg spesifikk kunnskap i de enkelte kursene i dette emnet

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformene i emnet er lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. Undervisningen gis normalt i grupper og består i hovedsak av fysisk trening. Denne undervisningen ledes normalt av en lærer, men kan også være selvstudium.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen, minimum 80 %
  • gjennomføre faglig pålagte oppgaver og være aktivt deltakende i undervisningen

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid og utvikling vurderes underveis i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes av lærere i samråd med programansvarlig og/eller emneansvarlig.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ikke-bestått.