Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Arbeidene viser fra venstre Open Window, en del av avgangsprosjektet til bachelorstudent Berenice Janice Hernandéz Hernandéz og Leilighet 420 - fragmenter av et minne, avgangsprosjektet til masterstudent Beatrice Guttormsen.
Arbeidene viser fra venstre Open Window, en del av avgangsprosjektet til bachelorstudent Berenice Janice Hernandéz Hernandéz og Leilighet 420 - fragmenter av et minne, avgangsprosjektet til masterstudent Beatrice Guttormsen.

Stipendutdelinger på avdeling kunst og håndverk

Fondet for kunst- og designstudenter (FKDS) er på avdeling kunst og håndverk blitt tildelt masterstudent Beatrice Guttormsen og bachelorstudent Berenice Janice Hernandéz Hernandéz.

I 2008 ble flere studentstipend slått sammen i FKDS stipendet , som deles ut til avgangsstudenter ved Kunstakademiet og avdelingene kunst og håndverk og design. Tross koronasituasjonen deles stipendet ut også i år. Kunstakademiets tildelinger ble gjort i mai. 

Både Beatrice Guttormsen som har spesialisert seg på fagområdet grafikk og Berenice Janice Hernandéz Hernandéz, som jobber med keramikk, er jublende glade og overveldet over at nettopp de er valgt ut til  å motta stipend. 

–Jeg kunne ikke tro det når de begynte å lese opp om mitt prosjekt, og jeg begynte å skjønne at det var jeg som hadde fått stipendet.
Jeg er så takknemlig og glad. Det er inspirerende, og takk til juryen for å tro på meg og mitt prosjekt, sier Beatrice, og legger til at det er ekstra godt å bli sett etter en slik vår. 

Berenice svarer fra Sverige, der hun har oppholdt seg siden studentene tidligere i vår  måtte forlate skolen på grunn av korona og hun har også valgt å bli der etter at skolen ble åpnet igjen for avgangsstudentene.

"I still can not believe I got the FKDS stipend! I would like to thank FKDS for their generosity. I’m extremely honored to be this year’s recipient.

I have been creating my sculptures by experimenting and most of the time not quite knowing where the process is leading me. The meaning of my work is very clear to me, but realizing that the jury could also see what I see in them is an extra encouragement to keep experimenting and creating work.

My studies at KHiO are over for now, but I would like to thank everybody that supported me during these 3 years. I thank the ceramics department, the metal department, my amazing classmates and my tutors, and a special thank you to Jorge Manilla for believing in me and for nurturing my practice."

Les juryens begrunnelser under.


Følg gjerne studentene våre
som nå skal etablere seg som kunstnere på deres egne sider beatriceguttormsen.com og hernandezberenice.com/
Instagram @beatrice.gutt @bere_jh

Du kan se og lese mer om alle avgangsprosjektene på avdeling kunst og håndverk her

Avgang 2020: MFA in Medium and Material-based Art and MFA in Art and Public Space

Avgang 2020: Bachelor medium- og materialbasert kunst

Tildeling av FKDS sitt stipend til en MA avgangsstudent ved avdeling kunst og håndverk 2020 går til Beatrice Guttormsen.
Her er juryens begrunnelse:


Juryen har valgt ut et arbeid som vi mener inneholder mange lag og dimensjoner. Til grunn ligger en undersøkelse av minner om egen oppvekst og fortid, så vel som en undersøkelse av private og offentlige rom. Kunstneren har kartlagt alle steder hun har bodd, oppsøkt stedene og deretter tegnet ned plantegninger over boligene slik hun husker dem. Et minne vil alltid være flytende og i stadig endring. Ved å insisterende skjære objekter, drømmer og hendelser ned i en flate ved hjelp av tresnitt, forsøker kunstneren å vekke til live glemte deler av en barndom. Kunstneren tviholder således på en bit av sin egen historie og fryser minnene langsomt fast i nåtiden, som et slags alternativt fotografi der minnene er gjenskapt etter hukommelsen. Undersøkelsene og den fysiske behandlingen av materialet kan ses på som bearbeidelse av sårbare minner og erfaringer.

Ved å anvende oppvekstens arkitektoniske og mentale rom som rådata i arbeidet peker kunstneren på en rekke relevante problemstillinger; De private rom er også politiske rom. De lukkede rom er også offentlige rom. Historiske rom er også tilstede i samtiden. Minner er også en del av historiefortellingen. Barn er også forvaltere av historien.

I portfolioen får vi se et stor-format tresnitt på tekstil som henger fra tak til gulv i et rom. Et mylder av historier og minner har blitt satt sammen i en stor flate, til det kunstneren i sin tekst beskriver som en mølje. Kunstneren jobber med et tema og en metode der den håndverksmessige utførelsen og det kunstneriske uttrykket utfyller hverandre på en måte som er svært overbevisende. Her ligger et stort potensial til videre undersøkelser og arbeid, og vi ser frem til fortsettelsen.


Årets jury har bestått av:
Ruth Hege Halstensen, koordinator for avgangsutstillingen, BA
Silja Leifsdottir, kurator, eksternt medlem
Elina Nilsson, tidligere prisvinner
Synnøve Øyen, koordinator for bachelorstudiet på K&H, i dekanens sted

Tildeling av FKDS sitt stipend til en BA avgangsstudent ved avdeling kunst og håndverk 2020 går til Berenice Janice Hernandéz Hernandéz.
Her er juryens begrunnelse:


Juryen har kommet frem til et arbeid som utmerker seg i koronaåret 2020, et arbeid som er skjørt og poetisk, og som befinner seg et sted mellom balanse og perfeksjon. Kunstneren klarer å vise oss magien - det som er vanskelig å beskrive, men som samtidig fyller kroppen med begeistring når vi møter det.

Kunstneren har på enkelt vis klart å kontekstualisere og presentere prosjektene og undersøkelsene sine i portfolioen, og vi sitter igjen med et inntrykk av både prosess og planer. Verkene har en evne til å trenge seg ut av det digitale rommet og inn i det taktile. Det vi ser kan vi også kjenne, til tross for at det vi har tilgjengelig er fotografier på en skjerm.

Arbeidene møter oss som noen slags arkitektoniske strukturer som på samme tid både er stødige og nær ved å falle sammen. Vegger kapsles inn og smuldres opp samtidig. Skulpturene er bygget med ulike moduler eller blokker som fører tankene både til interiør og eksteriør. Følelse og kropp. Flertallet av modulene er laget gjennom lagvis å pensle leire på papir. I brenningsprosessen brenner det fysiske papiret opp, men etterlater formen sin i en keramisk papirhaug. Dette synliggjør det store tidsomfanget som arbeidet rommer. Assosiasjonene går til hauger av dokumenter eller bøker som tar arbeidet inn i en historisk, sosial og kulturell kontekst. Skulpturene er bygget med en presisjon, men fremstår samtidig som temporære og har en lekfull karakter. De inviterer betrakteren til en mental ominnredning, til det å rive ned og bygge opp på nytt.

Det ustabile og sårbare er ting vi forhåpentligvis har blitt mer bevisste i en tid som dette. Begreper som husrom og husly har fått ny betydning når alle blir tvunget til bare å være hjemme, og dermed nødt til å reflektere mer rundt hva et hjem kan være. Det har blitt tydelig hvordan rommene vi befinner oss i er en nødvendig del av oss selv, uansett om veggene beskytter eller truer med å rase.


Årets jury har bestått av:

Ruth Hege Halstensen, koordinator for avgangsutstillingen
Silja Leifsdottir, kurator, eksternt medlem
Elina Nilsson, tidligere prisvinner
Ida Bringedal, koordinator masterstudiene K&H, i dekanens sted
Disse sitter i FKDS-styret 2019-2021

Annemarie Bechmann Hansen (styreleder)
Ane Hjort Guttu (Kunstakademiet)
Hege Bratsberg (Kunst og håndverk)
Sigurd Strøm (Design)
Anne Sofie Mathiasen (studentrepresentant)