Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

PPU på KHiO blant de beste i landet

PPU på KHiO blant de beste i landet

Praktisk-pedagogisk utdanning i teater og praktisk-pedagogisk utdanning i dans på Kunsthøgskolen i Oslo, er den av PPU-utdanningene i landet som kommer aller best ut i flest enkeltkategorier, viser en ny studentundersøkelse gjennomført av NOKUT. 

KHiO har en svarprosent på 86%. Blant disse svarer 100% av studentene at de mener studiet "gir kompetanse i å planlegge og gjennomføre undervisning", "legge til rette for gode læringsprosesser hos elevene", og "skape et inkluderende læringsmiljø". – Dette er helt sentrale kompetanseområder for en scenekunstlærer, sier Heidi Haraldsen, prorektor, førsteamanuenseis og studieprogramansvarlig for PPU på KHiO . 

94% svarer at de i svært høyt grad "alt i alt er tilfreds med studieprogrammet de går på". – Dette er veldig gledelig, og en hyggelig bekreftelse for en utdanning som dyktige fagansatte og partnerskoler har lagt ned mye engasjement og arbeidsinnsats i, sier Haralden . – Vi er spesialiserte og små i måltall, noe jeg tror bidrar til mer skreddersøm av studietilbud og fornøyde studenter, sier hun, og forteller at de har jobbet systematisk med kvalitetsutvikling gjennom flere år.

Analysen av studentundersøkelsen NOKUT gjennomførte våren 2022 viser at PPU på KHiO har den største andelen studenter som har valgt de to mest positive svarkategoriene på spørsmål med 1-5 svarskala, for institusjoner med minst ti svarende.

En annen faktor for fornøyde studenter tror Haraldsen kan være at alle KHiOs pedagogikklærere har kunstnerisk kjerne og utøvende kompetanse i bunn, og at de besitter fagkompetanse og lærererfaring i kunstfaget. – I tillegg har vi jobbet målrettet med å tilby våre praksislærere praksisveilederutdanning i samarbeid med Norges Musikkhøgskole, og dette tror vi har sammenheng med veldig god skår på praksisopplæringen vår, legger hun til.

Det var 18 studenter fra KHiO som deltok i undersøkelsen.

Hovedrapporten for kartleggingen vil komme innen 1. april 2023. – Her vil vi se all kunnskapen vi har i sammenheng: PPU-studenter, PPU-kandidater, ledere i skolen, registerstatistikk og funn fra tidligere forskning/undersøkelser, skriver Kjersti Stabell Wiggen, seniorrådgiver i avdeling for evaluering og analyse i NOKUT i en e-post.

Les også

Fremtidens kunstpedagogikk nå. Hvordan er det å studere praktisk pedagogisk utdanning på KHiO, og hvor er utdanningen på vei? 

Vil du vite mer om PPU på KHiO? Les om PPU i teater og PPU i dans og husk søknadsfristen 1. april 2023!

PPU-rapporten