Rektor Jørn Mortensen. Foto: Even Onsager/Kunsthøgskolen i Oslo
Rektor Jørn Mortensen. Foto: Even Onsager/Kunsthøgskolen i Oslo

Brev fra rektor: Trumps innreiseforbud

Trumps innreiseforbud rammer studenter, kunstnere og akademikere blindt.

President Trump signerte en såkalt Executive Order på fredag som forbyr innreise til USA for alle med pass fra Syria, Irak, Iran, Yemen, Libya, Somalia og Sudan. Dette er en direkte u-amerikansk handling, den har ingen funksjon i forhold til terrorbekjempelse, den er ødeleggende for prinsippet om akademisk frihet og deling av perspektiver og erfaringer. Dette stinker av fordommer og forskjellsbehandling.

Innreiseforbudet rammer studenter, kunstnere og akademikere – kolleger som gjennom internasjonal orientering oppfyller ambisjonene som blant annet uttrykkes i Stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning som paradoksalt nok ble lansert på samme dag som presidentordren. I Stortingsmeldingen heter det at ”Internasjonalt samarbeid og internasjonale perspektiver er (…) en forutsetning for å håndtere de globale samfunnsutfordringene”(s.63). Politikken den amerikanske presidenten representerer er ødeleggende for det internasjonale samarbeidet.

Selv om motivet for presidentordren skulle være sikkerhet og selv om jeg tror vi skal være forsiktige med å bidra til stigmatisering mellom ”liberal elite” og ”såkalt folk flest”, så er det nødvendig å si ifra. Jeg vil med dette ta avstand fra presidentordren. Den rammer blindt og bidrar til å bygge opp fronter i en tid vi trenger å avvikle fronter.

Jørn Mortensen
rektor

Se også tidligere brev i spalten "Rektors signatur"