Rektors signatur

Jørn Mortensen er rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo. Han er valgt av de ansatte for en åremålsperiode på fire år, og tilrådte som rektor i august 2015.

På denne siden finner du oversikt over publiserte artikler, debattinnlegg og rektors brev til ansatte og studenter.

Jørn Signatur Transparent 768.Fw

Brev fra rektor

2016-2: 15. august 2016

Kjære nye studenter

Velkommen til Kunsthøgskolen i Oslo!
Vi har ventet på dere i flere måneder. Dere er alle tatt opp på Kunsthøgskolen i Oslo etter omfattende opptaksprøver så dere er unike og utvalgte.

Men det å være unik er ikke nok på denne institusjonen. Dere må jobbe,- og dere må jobbe sammen for å få maksimalt utbytte. I mange – for ikke å si de fleste - sammenhenger er det også en forutsetning for å lykkes med utdannelsen dere har valgt. Tenk derfor på Kunsthøgskolen i Oslo som et laboratorium, som en plattform og som et miljø for feiling, utforskning OG deling. Det er ikke sikkert den muligheten kommer igjen senere.

Kunsthøgskolen i Oslo er banebrytende i internasjonal sammenheng med flere kunstutdanninger under samme tak, som åpner for berikende utveksling mellom kunstartene. Vi skal være førstevalget for de mest talentfulle utøverne, designerne og kunstnerne, både nasjonalt og fra utlandet. Som student hos oss vil du få støtte og møte motstand, slik at du utvikler deg profesjonelt og personlig. Det er faktisk et av Kunsthøgskolens løfter til studentene. Når vi sier motstand så mener vi konstruktiv faglig kritikk. Selvsagt fra lærere og veiledere, men det bør være en målsetting å utvikle en kultur for kritikk også mellom studentene, slik at dere gjør hverandre bedre.

Kunsthøgskolen gir rom for den faglige refleksjonen som må til for at fag, mennesker og samfunn ikke går i stå. Dette er kanskje mer aktuelt enn noensinne, i en tid hvor hele samfunnet leter etter nye svar på nye spørsmål. Det er som om alle er med på den samme strategidiskusjonen, alle vet at det kreves nye løsninger og omstilling, men ikke alle er helt sikker på hva denne til hva? Kunsten har vært med på omstillinger og samfunnsomveltninger i mer enn 2000 år. Og kunsten er fortsatt relevant og vil fortsette å være det. Det er derfor dere er her - fordi dere representerer mye av løsningen på morgensdagens utfordringer.

Kunsthøgskolen i Oslo tilbyr praksis-nær utdanning, med gode lærekrefter og verksteder, scener, studioer og andre fasiliteter på høyt nivå. Men det er i utvekslingen av ideer, kunnskap og kritikk at mye av kunsthøgskolens essens kommer til syne. Derfor gir det mening å si at studentene er mye av skolen. Fasilitetene og de fysiske forutsetningene på campus er fantastiske, men der er verdt svært lite uten disse møtene.

Jeg har i tidligere sammenhenger sagt at det sivilisatoriske oppdraget til Kunsthøgskolen i Oslo ligger i institusjonenes dype humanistiske forpliktelse til å utforske hva det vil si å være et sosialt, kritisk, psykologisk, fysisk og sansende menneske. Det er ikke en akademisk øvelse, det er en kunstnerisk øvelse. Dette gjelder fortsatt.

Så benytt dere av muligheten. Det er opp til dere. Og vi stoler på dere.
Lykke til!

Jørn Mortensen
rektor

Tidligere brev

2016-2: Kjære nye studenter

2016-1: Output

2015-3: Urolige tider

2015-2: Om konsolidering av de kunstfaglige institusjonene i Oslo

2015-1: Velkommen

Tidligere rektorer

2015–          : Jørn Mortensen

2007–2015: Cecilie Broch Knudsen

2003–2007: Peter Butenschøn

1999–2003: Mette Newth

1996–1999: Arvid Pettersen