Rektors signatur

Jørn Mortensen er rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo. Han er valgt av de ansatte for en åremålsperiode på fire år, og tilrådte som rektor i august 2015.

På denne siden finner du oversikt over publiserte artikler, debattinnlegg og rektors brev til ansatte og studenter.

Jørn Signatur Transparent 768.Fw

Brev fra rektor

2017-1: 31. januar 2017

Trumps innreiseforbud rammer studenter, kunstnere og akademikere blindt

President Trump signerte en såkalt Executive Order på fredag som forbyr innreise til USA for alle med pass fra Syria, Irak, Iran, Yemen, Libya, Somalia og Sudan. Dette er en direkte u-amerikansk handling, den har ingen funksjon i forhold til terrorbekjempelse, den er ødeleggende for prinsippet om akademisk frihet og deling av perspektiver og erfaringer. Dette stinker av fordommer og forskjellsbehandling.

Innreiseforbudet rammer studenter, kunstnere og akademikere – kolleger som gjennom internasjonal orientering oppfyller ambisjonene som blant annet uttrykkes i Stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning som paradoksalt nok ble lansert på samme dag som presidentordren. I Stortingsmeldingen heter det at ”Internasjonalt samarbeid og internasjonale perspektiver er (…) en forutsetning for å håndtere de globale samfunnsutfordringene”(s.63). Politikken den amerikanske presidenten representerer er ødeleggende for det internasjonale samarbeidet.

Selv om motivet for presidentordren skulle være sikkerhet og selv om jeg tror vi skal være forsiktige med å bidra til stigmatisering mellom ”liberal elite” og ”såkalt folk flest”, så er det nødvendig å si ifra. Jeg vil med dette ta avstand fra presidentordren. Den rammer blindt og bidrar til å bygge opp fronter i en tid vi trenger å avvikle fronter.

Jørn Mortensen
rektor

Tidligere brev

2017-1: Trumps innreiseforbud rammer studenter, kunstnere og akademikere blindt

2016-2: Kjære nye studenter

2016-1: Output

2015-3: Urolige tider

2015-2: Om konsolidering av de kunstfaglige institusjonene i Oslo

2015-1: Velkommen

Tidligere rektorer

2015–          : Jørn Mortensen

2007–2015: Cecilie Broch Knudsen

2003–2007: Peter Butenschøn

1999–2003: Mette Newth

1996–1999: Arvid Pettersen