Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 104, Firefox (Android) 101, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 104, Baidu 7.12, Chrome 104, Chrome 103, Chrome 102, Edge 104, Edge 103, Firefox 103, Firefox 102, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 15.4, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 89, Opera 88, Safari (MacOS) 15.6, Safari (MacOS) 15.5, Samsung 18.0, Samsung 17.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Dette er en direkte u-amerikansk handling, den har ingen funksjon i forhold til terrorbekjempelse, den er ødeleggende for prinsippet om akademisk frihet og deling av perspektiver og erfaringer. Dette stinker av fordommer og forskjellsbehandling. 

Innreiseforbudet rammer studenter, kunstnere og akademikere – kolleger som gjennom internasjonal orientering oppfyller ambisjonene som blant annet uttrykkes i Stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning som paradoksalt nok ble lansert på samme dag som presidentordren. I Stortingsmeldingen heter det at ”Internasjonalt samarbeid og internasjonale perspektiver er (…) en forutsetning for å håndtere de globale samfunnsutfordringene”(s.63). Politikken den amerikanske presidenten representerer er  ødeleggende for det internasjonale samarbeidet.

Selv om motivet for presidentordren skulle være sikkerhet og selv om jeg tror vi skal være forsiktige med å bidra til stigmatisering mellom ”elite” og ”folk flest”, så er nødvendig å si ifra. Jeg vil med dette ta avstand fra presidentordren. Den rammer blindt og bidrar til å bygge opp fronter i en tid vi trenger å avvikle fronter.

Jørn Mortensen
Dette er en direkte u-amerikansk handling, den har ingen funksjon i forhold til terrorbekjempelse, den er ødeleggende for prinsippet om akademisk frihet og deling av perspektiver og erfaringer. Dette stinker av fordommer og forskjellsbehandling. Innreiseforbudet rammer studenter, kunstnere og akademikere – kolleger som gjennom internasjonal orientering oppfyller ambisjonene som blant annet uttrykkes i Stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning som paradoksalt nok ble lansert på samme dag som presidentordren. I Stortingsmeldingen heter det at ”Internasjonalt samarbeid og internasjonale perspektiver er (…) en forutsetning for å håndtere de globale samfunnsutfordringene”(s.63). Politikken den amerikanske presidenten representerer er ødeleggende for det internasjonale samarbeidet. Selv om motivet for presidentordren skulle være sikkerhet og selv om jeg tror vi skal være forsiktige med å bidra til stigmatisering mellom ”elite” og ”folk flest”, så er nødvendig å si ifra. Jeg vil med dette ta avstand fra presidentordren. Den rammer blindt og bidrar til å bygge opp fronter i en tid vi trenger å avvikle fronter. Jørn Mortensen

Letter from the Rector: Trump’s entry ban

Trump’s entry ban impacts students, artists and academics indiscriminately.

Last Friday, President Trump signed an Executive Order prohibiting entry into the United States for anyone with a passport from Syria, Iraq, Iran, Yemen, Libya, Somalia and Sudan. This is an overtly un-American action. It serves no purpose in relation to counter-terrorism, and it is detrimental to the principle of academic freedom and the sharing of perspectives and experience. It reeks of prejudice and discrimination.

This entry ban impacts students, artists and academics – colleagues who, thanks to their international orientation, embody the aspirations expressed not least in the White Paper on quality in higher education, which, ironically, was presented to parliament by the Norwegian Ministry of Education and Research on the same day as that presidential order was signed. In the words of the White Paper: “International co-operation and international perspectives are (…) a prerequisite for addressing the challenges of our global society” (p. 63). The policies of the current American president are detrimental to international co-operation.

Although the reasoning behind the presidential order is supposedly national security, and although I believe we should be careful not to contribute to the polarisation of the “liberal elite” and the so-called “general population”, it is necessary to speak out. I hereby express my opposition to this presidential order. It is indiscriminate and serves only to entrench antipathies at a time when we should be striving to overcome them.

Jørn Mortensen
Rector at KHiO