Brukarkonto, e-post og trådlaust nett

Her finn du informasjon om korleis du opprettar brukar, får e-post og tilgong til skulens trådlause nett.

Brukarkonto

Alle nye studenter har mottatt en e-post med de første stegene du må ta som student ved Kunsthøgskolen. Hvis du ikke finner denne, vennligst kontroller ditt spam-/søppelpostfilter før du kontakter studentweb@khio.no

Gå inn på https://aktivering.khio.no/sb/start.html  for å lese datadisiplinerklæringa ved skolen og for å få aktivert deg sjølv som databrukar på skolen.

E-post

Alle studentar får tildelt ein e-postkonto på: portal.office.com. Brukarnamn er studentnummeret ditt pluss @khio.no (eks. 999999@khio.no). Passordet har du valt når du aktiverte kontoen på aktivering.khio.no). Informasjon om studier og anna som er viktig for din studiekvardag vil bli sendt til denne e-postkontoen.

Privat e-postadresse

Kunsthøgskolen har ikkje anledning til å bruke di private e-postadresse til distribusjon av informasjon. Du kan derimot få e-post frå KHiO automatisk vidaresendt til di private adresse.

Sjå pdf med oppsett for automatisk vidaresending.

Trådlaust nett

Oppskrift for tilkopling til trådlaust nettverk.

Treng du hjelp? Gå innom IT-service-kontoret vis-à-vis resepsjonen eller send e-post til helpdesk-it@khio.no.

Treng eg eiga datamaskin?

Kunsthøgskolen i Oslo forventar at du har tilgang til ein egen bærbar pc eller mac.

Det er trådlaust nettverk over heile skulen, og mykje av undervisninga er lagt opp slik at det er ein fordel om studentane kan nytte eiga maskin.

Det vil kun være avgrensa tilgang til maskiner ved høgskulen for studentar som ikkje har eiga maskin. Dei fleste bærbare maskiner er dimensjonert for å klare relativt tunge program, men viss du skal skaffe deg ei ny maskin bør du forsikre deg om at ho er rett dimensjonert i høve til programvare som ditt studium nyttar.

For pc er Windows 10 å føretrekkje, men Windows 7 også er støtta. Det er eit krav at maskinen har antivirusprogram installert og at antivirusprogrammet jamleg blir oppdatert.

Office 365 for studentar

Høgskulen tilbyr Office-program for studentar for PC og Mac.

Du kan installere følgjande program på di maskin:

Word
Excel
PowerPoint
OneNote
Skype
Teams (brukerveiledning)

Logg på tenesta for å laste ned.

"brukernavn" er ditt studentnummer inkludert @khio.no (døme: 999999@khio.no)
"passord" er ditt vanlege passord

Opplæring/introduksjon. Dei som treng meir opplæring kan melde dette til IT, som så vil koordinere kurs.

Canvas (læringsplattform)

Canvas er primærkilde for å informasjon til studenter.

Guide og pålogging

Zoom

Zoom er det foretrukne verktøyet for digital undervisning ved KHiO. Zoom fungerer på alle plattformer, operativsystemer og nettlesere

Pålogging (med KHiO-brukernavn og passord)

Vær merksam på følgjande hvis du brukar skylagring, OneDrive:

  • Kontoen din/det du har lagra i skya blir automatisk sletta 30 dagar etter du har fullført graden din på høgskulen. Du må derfor berre bruke skylagringa til å jobbe med arbeidskopiar av dokument. Endeleg ferdige dokument må du alltid lagre på maskina di.
  • Du kan ikkje lagre sensitive personopplysingar eller anna fortruleg informasjon i skytenesta.

Zoom

Zoom er det foretrukne verktøyet for digital undervisning ved KHiO.

Zoom fungerer på alle plattformer, operativsystemer og nettlesere. 

Pålogging (med KHiO-brukernavn og passord)

Utskrift og kopiering

Alle maskiner plassert i fellesområder blir styrt av Equitrac, slik at studentar styrer sine utskrifter/kopiar ved å trekkje nøkkelkortet og angi sin eigen kode. Det kostar pengar å ta utskrifter på høgskulen, sjå prisar under.

NB! Dersom du får melding om "PIN Registration" på printeren må adgangskortet aktiveres for print. Følg anvisningene og benytt ditt Khio-brukernavn og passord for å kople adgangskortet til din printkonto.

Hvordan installere skriveren

Mac

  1. Last ned driver (brukernavn og passord den spør om er det du benytter for å logge på Macbooken din)
  2. Deretter installerer du skriveren (KHIOprint) ved å kjøre dette skriptet i FINDER. (Dersom du får beskjed om at det er fra en ukjent utgiver må du trykke ctrl samtidig som du klikker på fila i FINDER)
  3. Når du forsøker å skrive ut får du et varsel på "dock meny"-linja. Nå skriver du inn brukernavn (studentnummeret) og passordet du bruker på e-post/nettverk på skolen.

Les denne guiden dersom du får problemer.

Windows

I søkefeltet (nede ved startknappen) skriver du

\\gutenberg\KHIOprint

Dersom det ikke fungerer skriver du

\\158.36.122.4\KHIOprint

Prisar

Arktype Farger/S/H Pris
A4 Svart/kvit 1-sidig 0,50 kr
Farge 1-sidig 1,00 kr
Svart/kvit 2-sidig 0,70 kr
Farge 2-sidig 1,75 kr
A3 Svart/kvit 1-sidig 1,00 kr
Farge 1-sidig 2,00 kr
Svart/kvit 2-sidig 1,40 kr
Farge 2-sidig 3,50 kr
A4, A3 Skanning Gratis

Betalingsordninga inneber at studentane betalar ein del av utgiftene til maskiner, vedlikehald, toner og papir. Prisane er på line, eller under dei fleste andre høgskular. Løysinga er etablert på alle skrivarar.

Påfylling av printkonto

Alle nye printkontoer er førehandsfylt med kr. 50. Når du har brukt opp kvota, kjøper du fleire kopiar på betaling.khio.no. Her skriv du inn studentnummer og KHiO-passord (passordet du brukar for å sjekke e-post), samt kor mykje du vil fylle på kortet ditt. Beløpet kan brukas så lenge du er student på høgskulen. Du kan også fylle på printkontoen med kort. Dette gjøres på Servicekontoret ved resepsjonen.

Fordelar med utskriftssystemet Equitrac

  • Ein kan skrive ut dokumentet sitt og hente det på ein skrivar kor som helst på høgskulen. (Vel helst ein skrivar av same type for å få rett formatering på utskrifta). Dette gir betre tilgjenge, i og med at du kan hente utskrifta sjølv om den næraste printaren er kortvarig ute av drift, eller manglar papir/toner etc.
  • Dersom du skriv ut ei side som andre helst ikkje skal lese, så vil ikkje utskrifta kome ut før du fysisk er ved skrivaren og har lagt på kortet ditt.
  • Ein unngår ark flytande rundt skrivaren.
  • Papirforbruket blir vesentlig redusert. Dette er bra for miljøet.