Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Singularitetar og det felles delte, utforsking av authorship i dans og koreografi

Stipendiat Solveig Styve Holtes doktorgradsprosjekt

Vitenskapelig sammendrag

Eg vil i stipendiatprosjektet arbeide med å utvikle koreografiske metodar og prosessar for bruk av arkiv i dans. Eg vil produsere ein serie nye kunstneriske arbeid forstått som singularitetar gjennom å bruke alteksisterande materiale. Prosjektet vil utforske digitale, immaterielle og personlige rørslearkiv og eksperimentere med bruk av kjelder og teknikkar for referanser i ein samtidig koreografisk praksis.

Prosjektet vil undersøke rørsle og dans som ein potensiell tinglighet. Dansekunstneren forstås som eit subjekt som kan nærme seg dansen som ein tinglighet, der den som utøver og det som utøves skiljes. Exploration / utforsking viser til arbeidsmetodar som vektlegger kroppsligjering og verdien av ei faktisk berøringsflate mellom den som utforske og det som utforskes, mellom kunstneren/forskeren som subjekt og bevegelsen/arkivet som tinglighet. Å sjå dansen som eit objekt har ei historisk forankring til både Merce Cunningham og Yvonne Rainer. Eg meiner dette vert aktualisert på nytt i dag med den veksande digitaliseringa av dansekunst, der stadig meir dansekunst vert tilgjengeliggjort i digitale arkiv. Desse arkiva og å forstå dansen som ein potensiell tingelighet produsere ein ny situasjon for koreografi, der koreografi ikkje lenger treng å omhandle innovasjon av bevegelse, men komposisjon og transformasjon gjennom å gi alteksisterande materiale nye kroppar, kroppsligheter og andre framtider og samanhengar.

Fakta om prosjektet

Prosjekttittel Singularitetar og det felles delte, utforsking av authorship i dans og koreografi
Prosjektleder Solveig Styve Holte
Kunsthøgskolen i Oslo
Startdato
Sluttdato
Prosjektstatus Aktivt
Avdeling Dans
Resultater
  1. Solveig Styve Holte: Horde (2021). Scenekunst. Mer info
  2. Solveig Styve Holte: Oppkome (2021). Scenekunst. Mer info
  3. Solveig Styve Holte: Oppkome - arkivet som ikkje finnes (2021). Faglig foredrag. Mer info
  4. Solveig Styve Holte: Visir (2020). Scenekunst. Mer info
  5. André Eiermann, Mette Edvardsen, Solveig Styve Holte, Eszter Salamon, Manuel Pelmus & Dragana Bulut: Panel Discussion "Conversation Choreography" - Artistic Research Week / Kunstnerisk forskningsuke - Oslo National Academy of the Arts / Kunsthøgskolen i Oslo. (2021). Programledelse. Mer info