Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Ideutvikling og scenisk realisering 3

Studiepoeng
4
Emnekode
TS310
Inngår i studieprogram
Bachelor i skodespelarfag

Kort beskrivelse av emnet

I emnet idéutvikling og scenisk realisering 3 skal studenten utvikle et forprosjekt til et større stykke kunstnerisk, performativt og/eller scenisk arbeid. Deler av prosjektet kan testes og realiseres, men det er forprosjektet, som tekst og presentasjon, som bedømmes.

Studentene kan jobbe individuelt, som par eller gruppe, etter eget ønske. Det kan også gis anledning til samarbeide med kunstnere utenfor institusjonen, så lenge det er tydelig hva studentens selvstendige bidrag er. Arbeidet skal styrke studentens evne til å utvikle kunstnerskap og selvstendighet. Emnet gir studentene kunnskap om teaterfeltets ulike institusjoner og støtteordninger, og gir råd og veiledning for hvordan starte en yrkeskarriere som skuespiller.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kjenne til utviklingen av et større kunstnerisk prosjekt
  • lært å kommunisere rundt og skape interesse for sitt prosjekt
  • ha utviklet evnen til å arbeide med eget kunstnerskap
  • ha kjennskap til hvordan starte en yrkeskarriere som skuespiller

Undervisning og læringsformer

Idéutvikling og scenisk realisering 3 foregår i all hovedsak som selvstendig arbeid, men med bruk av veiledere. Emnet avsluttes med en presentasjon eller innlevering, i samtale med veileder.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk frammøte
  • møte forberedt og delta aktivt i undervisning
  • godt samarbeid med pedagog og medstudenter
  • gjennomført pålagte oppgaver i emnet

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få vurdering i emnet. Studentene vurderes av emneansvarlig og eventuelle veiledere i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes med karakteren bestått/ ikke-bestått.