Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Tekstformidling 3

Studiepoeng
2
Emnekode
TS307
Inngår i studieprogram
Bachelor i skodespelarfag

Kort beskrivelse av emnet

I Tekstformidling 3 skal studentene bruke all sin teksterfaring og tekniske kompetanse til å frigjøre sine intuitive og emosjonelle krefter i det sceniske arbeidet. I tillegg skal studentene møte nye, mer komplekse scenetekster som har en helt annen struktur og form enn studentene tidligere har erfart.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha inngående og bred kunnskap om tekniske virkemidler til bruk i formidlingen av skreven tekst
  • være i stand til å formidle skreven tekst fritt og uhemmet
  • kunne utnytte metrikken i et hvilket som helst versemål til sin fordel
  • kunne arbeide selvstendig med innstuderingen av et hvilket som helst tekstlig materiale

Undervisning og læringsformer

Undervisningen er obligatorisk og lærerstyrt, og griper direkte inn i emnet skuespillerfag.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk frammøte
  • møte forberedt og delta aktivt i undervisning
  • godt samarbeid med pedagog og medstudenter
  • gjennomført pålagte oppgaver i emnet

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet. Studenten vurderes av pedagogen kontinuerlig gjennom hele studieåret. Etter hvert semester gis det vurdering i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes med karakteren bestått/ ikke-bestått.