Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Skuespillerfag 3 - Det flerkunsteriske

Studiepoeng
8
Emnekode
TS302
Inngår i studieprogram
Bachelor i skodespelarfag

Kort beskrivelse av emnet

I Skuespillerfag 3 - Det flerkunsteriske skal studentene sammen med pedagog utvikle en forestilling med bruk av musikalitet, kropp, stemme og rom. Det kan innebære arbeid med lyd, musikk, stemmebruk, bevegelse, koreografi og maske. Ritualitet, abstraksjon, formlek og konseptualitet vil ofte være sentrale elementer.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne anvende bevegelse, stemme og musikalitet som utgangspunkt for scenisk arbeid
  • ha erfart alternative måter å jobbe med sceniske strukturer og uttrykk
  • fått en utvidet forståelse av kroppen som uttrykk og stemmen som lyd i scenisk arbeid

Undervisning og læringsformer

Undervisningen er obligatorisk. Studentene kan arbeide individuelt, i par og i grupper. Studenter og pedagoger jobber i team med fokus på det potensiale som ligger i hver enkelt students stemme, kropp, musikalitet og sceniske uttrykk. Perioden avsluttes normalt med en visning for et publikum.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk frammøte
  • møte forberedt og delta aktivt i undervisning
  • godt samarbeid med pedagog og medstudenter
  • gjennomført pålagte oppgaver i emnet

Vurdering

Arbeidskrav skal være godkjent for at studenten skal kunne få vurdering i emnet. Vurdering ses i relasjon til emnets læringsutbytte. Studentenes arbeid vurderes kontinuerlig gjennom hele undervisningsperioden, og studentene får hyppige tilbakemeldinger fra pedagogene. Emneansvarlig og eventuelt andre pedagoger vurderer hver enkelt students læringsprosess og sluttresultat.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ ikke-bestått.