Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Tekstformidling 2

Studiepoeng
3
Emnekode
TS207
Inngår i studieprogram
Bachelor i skodespelarfag

Kort beskrivelse av emnet

I emnet skal studentene arbeide med kompliserte og krevende klassiske dramatiske tekster, og utvikle et personlig forhold til noen av dramatikkens sentrale verk. Studentene skal møte nynorsk som scenespråk.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne analysere og dynamisk formidle lyriske og dramatiske tekster på klassisk verseform
  • være i stand til å se versets dramatiske, dynamiske og rytmiske oppbygging
  • bli kjent med formidlingsteknikker i arbeidet med dramatiske tekster
  • kunne integrere virkemidler og kunnskapen om verselære i arbeidet med en scenisk skikkelse

Undervisning og læringsformer

Undervisningen er obligatorisk og lærerstyrt. Undervisningen foregår kontinuerlig gjennom hele studieåret, og kan organiseres som individualundervisning, undervisning i par, gruppeundervisning og klasseundervisning.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk frammøte
  • møte forberedt og delta aktivt i undervisning
  • godt samarbeid med pedagog og medstudenter
  • gjennomført pålagte oppgaver i emnet

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet. Studenten vurderes av pedagogen kontinuerlig gjennom hele studieåret i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes med karakteren bestått/ ikke-bestått.