Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Tekstformidling 1

Studiepoeng
3
Emnekode
TS107
Inngår i studieprogram
Bachelor i skodespelarfag

Kort beskrivelse av emnet

I emnet Tekstformidling 1 lærer studenten å tolke og formidle mange forskjellige tekster. Emnet skal gjøre studentene i stand til å levendegjøre og formidle skrevne tekster – både i scenisk arbeid, og i opplesningssituasjoner.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • bli kjent med grunnleggende terminologi i skuespillerens tekstarbeid
  • bli bevisst på projisering og retning i tale
  • kunne formidle og levendegjøre prosa og dramatikk
  • kunne gjøre rede for den rytmiske forskjellen i ulike verseformer

Undervisning og læringsformer

Undervisningen er obligatorisk og lærerstyrt. Undervisningen foregår kontinuerlig gjennom hele studieåret, og kan organiseres som individualundervisning, undervisning i par, gruppeundervisning og klasseundervisning. Det arbeides med enkle rim og regler, prosa og dramatiske tekster. Deler av emnets undervisning kan være integrert i skuespillerfaget.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk frammøte
  • møte forberedt og delta aktivt i undervisning
  • godt samarbeid med pedagog og medstudenter
  • gjennomført pålagte oppgaver i emnet

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet. Studenten vurderes av pedagogen kontinuerlig gjennom hele semesteret i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes med karakteren bestått/ ikke-bestått.