Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Stemmebruk og språkovergang 1

Studiepoeng
8
Emnekode
TS106
Inngår i studieprogram
Bachelor i skodespelarfag

Kort beskrivelse av emnet

Emnet består av grunntrening i fagene stemmebruk og språkovergang, samt diksjon og akustikk. Studentene blir kjent med egne stemme- og talevaner og det undervises i hvordan de kan oppnå en uanstrengt og fleksibel stemmebruk. Det fokuseres på egenpraksis for klargjøring, utvikling og restituering av stemmen.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha en forståelse og fornemmelse for sammenhengen mellom pust, kropp, stemme og tilstedeværelse
  • ha grunnleggende kunnskaper om de anatomiske og fysiologiske betingelsene for stemmeproduksjon
  • ha grunnleggende kunnskap om romakustikk og fonetikk
  • ha tilegnet seg virkemidler for å kunne endre dialekt og språk i scenisk sammenheng

Undervisning og læringsformer

Undervisningen er hovedsakelig lærerstyrt og kan foregå individuelt, i par, i mindre grupper, klassevis og i workshops. Egetarbeid og refleksjon står sentralt i arbeidet.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk frammøte
  • møte forberedt og delta aktivt i undervisning
  • godt samarbeid med pedagog og medstudenter
  • gjennomført pålagte oppgaver i emnet

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet. Studentens læringsutbytte vurderes av pedagogen kontinuerlig gjennom hele semesteret. Emnet vurderes med karakteren bestått/ ikke-bestått.