Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Bevegelse 1

Studiepoeng
10
Emnekode
TS105
Inngår i studieprogram
Bachelor i skodespelarfag

Kort beskrivelse av emnet

I bevegelsesfaget skal studenten utvikle kunnskap og ferdighet om bruk av kropp i scenisk arbeid. I emnet Bevegelse 1 skal studentene øke bevissthet om kroppen og forholdet mellom det fysisk og psykiske. Studenten skal utforske kroppslig fantasi gjennom improvisasjon, dynamikk og rombevissthet sammen med andre. Det undervises i yoga, avspenning, meditasjon og dans. De skal også etablere forståelse for egen praksis, vedlikehold og restitusjon.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha kunnskap om kroppens formidlingsevne, både fysisk og psykisk
  • opparbeide seg kunnskap om nonverbal interaksjon og kreative prosesser i samarbeid med andre
  • ha en grunnleggende forståelse og respekt for egen og andres kropp
  • kunne planlegge og forberede seg fysiske og mentalt for scenisk arbeid
  • ha innsikt i fysiologi, anatomi og ernæringslære

Undervisning og læringsformer

Undervisningen er lærerstyrt og foregår i hovedsak i klasse/gruppe hvor studenten skal gjøre egne erfaringer og selv drive sitt arbeid. Mellom hver leksjon forventes det at studenten reflekterer og gjør egne observasjoner.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk frammøte
  • møte forberedt og delta aktivt i undervisning
  • godt samarbeid med pedagog og medstudenter
  • gjennomført pålagte oppgaver i emnet

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.Studenten vurderes av pedagogen kontinuerlig gjennom hele semesteret i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes med karakteren bestått/ ikke-bestått.