Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Movement 1

ECTS Credits
10
Course code
TS105
Included in study programme
Bachelor’s in acting

Brief course description

I bevegelsesfaget skal studenten utvikle kunnskap og ferdighet om bruk av kropp i scenisk arbeid. I emnet Bevegelse 1 skal studentene øke bevissthet om kroppen og forholdet mellom det fysisk og psykiske. Studenten skal utforske kroppslig fantasi gjennom improvisasjon, dynamikk og rombevissthet sammen med andre. Det undervises i yoga, avspenning, meditasjon og dans. De skal også etablere forståelse for egen praksis, vedlikehold og restitusjon.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • ha kunnskap om kroppens formidlingsevne, både fysisk og psykisk
  • opparbeide seg kunnskap om nonverbal interaksjon og kreative prosesser i samarbeid med andre
  • ha en grunnleggende forståelse og respekt for egen og andres kropp
  • kunne planlegge og forberede seg fysiske og mentalt for scenisk arbeid
  • ha innsikt i fysiologi, anatomi og ernæringslære

Teaching and learning methods

Undervisningen er lærerstyrt og foregår i hovedsak i klasse/gruppe hvor studenten skal gjøre egne erfaringer og selv drive sitt arbeid. Mellom hver leksjon forventes det at studenten reflekterer og gjør egne observasjoner.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk frammøte
  • møte forberedt og delta aktivt i undervisning
  • godt samarbeid med pedagog og medstudenter
  • gjennomført pålagte oppgaver i emnet

Assessment

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.Studenten vurderes av pedagogen kontinuerlig gjennom hele semesteret i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes med karakteren bestått/ ikke-bestått.