Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Iscenesettelse 3

Studiepoeng
18
Emnekode
RE206
Inngår i studieprogram
Bachelor i regi

Kort beskrivelse av emnet

Emnet skal gi studentene kompetanse i å analysere og realisere en lesning av en dramatisk tekst med fokus på visuelle og fysiske strategier . Studentene skal teoretisk og praktisk nærme seg problemstillinger forbundet med skuespillerens gjennomgående handling, karakter, karakteristikk og forvandling.

Studenten skal ha en praktisk forståelse for enkel bruk av sceniske virkemidler knyttet til lys, lyd, andre audiovisuelle virkemidler og scenografi. Studentene skal også ha en forståelse av verksteder og organisering av disse, arbeidsledelse, forestillingsledelse og økonomistyring. I tillegg skal studenten forstå og kunne bruke skuespillerens ulike virkemidler som kropp, stemme, tale.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne kommunisere og veilede utøverne i deres kunstneriske prosess i iscenesettelse av en dramatisk tekst
  • ha kunnskap om og kunne drøfte hva skuespillerens gjennomgående handling er, hva karakter, karakteristikk og forvandling er
  • kunne analysere skuespill relatert til både helhetsanalyse og hendelses- og handlingsanalyse
  • kunne integrere scenografi, lys, lyd og andre audiovisuelle virkemidler som virkemidler for å virkeliggjøre intensjonen i lesningen

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformene i emnet vil bestå av lærerstyrt undervisning, visninger og selvstendig arbeid. Arbeidsformene vil i hovedsak bestå av praktiske øvelser, oppgaver, forelesninger, visninger og diskusjoner. Studentene skal dokumentere eget arbeid i prosjektmappe. Studentene samarbeider med studenter fra bachelorstudiet i skuespill.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse
  • aktiv deltagelse i undervisningen
  • gjennomførte pålagte faglige oppgaver underveis

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentenes arbeid i emnet vurderes kontinuerlig gjennom tilbakemelding fra den aktuelle pedagog. Vurderingen tar utgangspunkt i emnets læringsmål og innhold, samt den enkelte students individuelle forutsetninger.

Emnet vurderes til bestått / ikke-bestått av fagansvarlig.