Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Staging Dramatic Text

ECTS Credits
18
Course code
RE206
Included in study programme
Bachelor’s in theatre directing

Brief course description

Emnet skal gi studentene kompetanse i å analysere og realisere en lesning av en dramatisk tekst med fokus på visuelle og fysiske strategier . Studentene skal teoretisk og praktisk nærme seg problemstillinger forbundet med skuespillerens gjennomgående handling, karakter, karakteristikk og forvandling.

Studenten skal ha en praktisk forståelse for enkel bruk av sceniske virkemidler knyttet til lys, lyd, andre audiovisuelle virkemidler og scenografi. Studentene skal også ha en forståelse av verksteder og organisering av disse, arbeidsledelse, forestillingsledelse og økonomistyring. I tillegg skal studenten forstå og kunne bruke skuespillerens ulike virkemidler som kropp, stemme, tale.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne kommunisere og veilede utøverne i deres kunstneriske prosess i iscenesettelse av en dramatisk tekst
  • ha kunnskap om og kunne drøfte hva skuespillerens gjennomgående handling er, hva karakter, karakteristikk og forvandling er
  • kunne analysere skuespill relatert til både helhetsanalyse og hendelses- og handlingsanalyse
  • kunne integrere scenografi, lys, lyd og andre audiovisuelle virkemidler som virkemidler for å virkeliggjøre intensjonen i lesningen

Teaching and learning methods

Arbeidsformene i emnet vil bestå av lærerstyrt undervisning, visninger og selvstendig arbeid. Arbeidsformene vil i hovedsak bestå av praktiske øvelser, oppgaver, forelesninger, visninger og diskusjoner. Studentene skal dokumentere eget arbeid i prosjektmappe. Studentene samarbeider med studenter fra bachelorstudiet i skuespill.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse
  • aktiv deltagelse i undervisningen
  • gjennomførte pålagte faglige oppgaver underveis

Assessment

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentenes arbeid i emnet vurderes kontinuerlig gjennom tilbakemelding fra den aktuelle pedagog. Vurderingen tar utgangspunkt i emnets læringsmål og innhold, samt den enkelte students individuelle forutsetninger.

Emnet vurderes til bestått / ikke-bestått av fagansvarlig.