Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Visuelle strukturer

Studiepoeng
8
Emnekode
RE201
Inngår i studieprogram
Bachelor i regi

Kort beskrivelse av emnet

Emnet skal gi studentene øvelse i visuelle strukturer. Emnet skal trene studentenes visuelle og kompositoriske evner, og gi kompetanse i hvordan de skal utrykke seg i en struktur der alle teatrets virkemidler er sidestilte skuespilleren. Der skuespillerens kropp, stemme osv. er mer sentral enn den psykologiske struktur. Studentene arbeider med skuespillere/sangere/dansere.

Emnet skal videreutvikle studentenes grunnleggende kunnskap om teknologi og sceniske virkemidler. Emnet skal også gi studentene erfaring som arbeidsledere. Emnet gir en innføring i lys, lyd, andre audiovisuelle virkemidler, scenografi, teatrets verksteder og organisering av disse.

Læringsutbytte for emnet

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformene i emnet vil bestå av lærerstyrt undervisning, visninger, workshop og selvstendig arbeid. Arbeidsformene vil i hovedsak bestå av produksjoner, praktiske øvelser, oppgaver, forelesninger, visninger og diskusjoner. Studentene skal dokumentere eget arbeid i prosjektmappe.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse
  • aktiv deltagelse i undervisningen
  • gjennomførte pålagte faglige oppgaver underveis

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentenes arbeid i emnet vurderes kontinuerlig gjennom tilbakemelding fra den aktuelle pedagog. Vurderingen tar utgangspunkt i emnets læringsmål og innhold, samt den enkelte students individuelle forutsetninger.

Emnet vurderes til bestått / ikke-bestått av fagansvarlig.