Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Visual Concepts

ECTS Credits
8
Course code
RE201
Included in study programme
Bachelor’s in theatre directing

Brief course description

Emnet skal gi studentene øvelse i visuelle strukturer. Emnet skal trene studentenes visuelle og kompositoriske evner, og gi kompetanse i hvordan de skal utrykke seg i en struktur der alle teatrets virkemidler er sidestilte skuespilleren. Der skuespillerens kropp, stemme osv. er mer sentral enn den psykologiske struktur. Studentene arbeider med skuespillere/sangere/dansere.

Emnet skal videreutvikle studentenes grunnleggende kunnskap om teknologi og sceniske virkemidler. Emnet skal også gi studentene erfaring som arbeidsledere. Emnet gir en innføring i lys, lyd, andre audiovisuelle virkemidler, scenografi, teatrets verksteder og organisering av disse.

The course’s learning outcomes

Teaching and learning methods

Arbeidsformene i emnet vil bestå av lærerstyrt undervisning, visninger, workshop og selvstendig arbeid. Arbeidsformene vil i hovedsak bestå av produksjoner, praktiske øvelser, oppgaver, forelesninger, visninger og diskusjoner. Studentene skal dokumentere eget arbeid i prosjektmappe.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse
  • aktiv deltagelse i undervisningen
  • gjennomførte pålagte faglige oppgaver underveis

Assessment

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentenes arbeid i emnet vurderes kontinuerlig gjennom tilbakemelding fra den aktuelle pedagog. Vurderingen tar utgangspunkt i emnets læringsmål og innhold, samt den enkelte students individuelle forutsetninger.

Emnet vurderes til bestått / ikke-bestått av fagansvarlig.