Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Komposisjon, visualitet og bevegelse 1

Studiepoeng
8
Emnekode
RE104
Inngår i studieprogram
Bachelor i regi

Kort beskrivelse av emnet

Emnet skal øke bevisstheten om sammenfallende dimensjoner kunstarter imellom. Emnet vil gi studentene innsikt i tverrkunstfaglige begreper og forståelsesmodeller, og gi erfaring med ulike kompositoriske og visuelle innganger. I emnet inngår det møter med kunstnere som med utgangspunkt i det visuelle og kompositoriske nærmer seg teateret. Studentene skal få anledning til å bli kjent med ulike teknologiske virkemidler og nye medier, og delta i bevegelsesfag.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha grunnleggende kunnskap om komposisjon i scenisk/regimessig/teaterfaglig arbeid
  • kjenne til visuelle virkemidler i scenisk/regimessig/teaterfaglig arbeid
  • ha grunnleggende kunnskaper om bruk av rom som virkemiddel i scenisk/regimessig/teaterfaglig arbeid
  • ha grunnleggende kunnskap om bruk av teknologiske virkemidler og nye medier

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformene i emnet vil bestå av lærerstyrt undervisning, veiledning, visninger og selvstendig arbeid. Undervisningen foregår hovedsakelig i workshops. Studentene skal dokumentere eget arbeid i prosjektmappe.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse
  • aktiv deltagelse i undervisningen
  • gjennomførte pålagte oppgaver underveis

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentenes arbeid i emnet vurderes kontinuerlig gjennom tilbakemelding fra den aktuelle pedagog. Vurderingen tar utgangspunkt i emnets læringsmål og innhold, samt den enkelte students individuelle forutsetninger.

Emnet vurderes til bestått / ikke-bestått av fagansvarlig