Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Musikalsk innstudering 2

Studiepoeng
5
Emnekode
OP542
Inngår i studieprogram
Masterstudium i opera

Kort beskrivelse av emnet

I emnet musikalsk innstudering og forståelse arbeides det med den enkelte students repertoarområde innenfor de forskjellige stilarter. Sentralt i dette emnet står innstudering av repertoar i forbindelse med Operahøgskolens produksjoner, seminarer og mesterklasser. Det vil bli arbeidet musikalsk med ensembler fra sentrale musikkdramatiske verk, samt konsertrepertoar.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • Ha kunnskap om stilarter og oppføringspraksis
  • ha innstudert og mestre et større utvalg relevant repertoar innenfor sin stemmekategori
  • kunne innstudere større roller på selvstendig grunnlag

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformene i emnet er lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid.

Undervisningen skjer individuelt og i gruppe.

I emnet inngår interpretasjonstimer, mesterklasser og seminar med interne og eksterne lærere.

Arbeidskrav:

  • obligatorisk fremmøte, minimum 80 %
  • aktiv deltakelse i undervisningen
  • gjennomførte pålagte faglige oppgaver underveis

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studenten vurderes opp mot læringsmålene i emnet.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ikke-bestått.