Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Sang 2

Studiepoeng
10
Emnekode
OP541
Inngår i studieprogram
Masterstudium i opera

Kort beskrivelse av emnet

Emnet sang omfatter vokalteknisk arbeid, innstudering, tekstarbeid, interpretasjon og utvikling av personlig uttrykk.

Sammen med emnet musikalsk innstudering og forståelse gir emnet sang de musikalske og vokale forutsetninger for studentens virke som operasanger.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha teknikk og utholdenhet til å fylle musikkdramatiske oppgaver
  • Synge med musikalsk og stilistisk sikkerhet.
  • formidle bevisst med et personlig og selvstendig uttrykk.

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformene i sang er lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid.

Undervisningen gis i hovedsak individuelt.

Arbeidskrav:

  • obligatorisk fremmøte, minimum 80 %
  • aktiv deltakelse i undervisningen
  • gjennomførte pålagte faglige oppgaver underveis

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studenten vurderes opp mot emnets læringsmål.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ikke-bestått.