Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Fysisk og mental trening 1

Studiepoeng
10
Emnekode
OP523
Inngår i studieprogram
Masterstudium i opera

Kort beskrivelse av emnet

Emnet fysisk og mental trening skal videreutvikle studentenes kompetanse i å bruke kroppen på en bevisst og funksjonelt riktig måte. Det innebærer å få et bevisst forhold til kroppsholdning, pust, balanse, koordinasjon og spenningsregulering, samt kunne bruke denne kunnskapen på en selvstendig og aktiv måte i scenisk arbeid.

Emnet inneholder koordinasjonstrening, dans, fysiologi, mental trening og prestasjonsforberedelse.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • Beherske relevante metoder for å kunne bruke kroppen på en bevisst og hensiktsmessig måte
  • Kunne delta i skapende prosesser. Beherske prestasjonsforbedrende metoder

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformene i studiet er lærerstyrt undervisning, egentrening, erfaringsbasert utprøving og refleksjon over eget arbeid.

Undervisningen gis primært i gruppe.

Arbeidskrav:

  • obligatorisk fremmøte, minimum 80 %
  • aktiv deltakelse i undervisningen
  • gjennomførte pålagte faglige oppgaver underveis

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studenten vurderes opp mot læringsutbyttet for emnet.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ikke-bestått.