Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Kommunikasjon 2

Studiepoeng
5
Emnekode
KR527
Inngår i studieprogram
Master i kunst og offentlige rom

Kort beskrivelse av emnet

Emnet skal tilby studentene innføring i praktisk og teoretisk kunnskap om formidling, kommunikasjon og presentasjon av kunstprosjekt i offentlige rom. Emnet trekker veksler på kommunikasjonsteori og undervisningen foregår parallelt med at studenten arbeider med sitt selvstendige kunstneriske arbeid (individuelt eller i grupper). Emnet skal understreke nødvendigheten av å inkorporere formidling og kommunikasjon som del av utviklingen av et kunstprosjekt, samt bidra til utvikling av kunnskap om kontekst og publikum.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne identifisere, analysere og vurdere kunstneriske, estetiske og etiske problemstillinger knyttet til utviklingen av hovedprosjektet
  • kunne benytte egnede metoder og tilnærminger til å artikulere, få på plass og utvikle sitt eget masterprosjekt innenfor rammen av kunst I offentlige rom
  • beherske grunnleggende kompetanse for å kontekstualisere, beskrive og analysere masterprosjektet.

Undervisning og læringsformer

Workshops med gjesteforelesninger, presentasjoner, diskusjoner, tekstproduksjon, gruppearbeid og egenarbeid.

Det forutsettes at studentene deltar aktivt i diskusjoner og gjennomfører arbeidsoppgaver og innleveringer av praktiske og skriftlige oppgaver og/eller presentasjoner. I tillegg er det krav om minimum 80 % oppmøte i all planlagt undervisning.

Vurdering

Arbeidskrav skal være oppfylt og emnet vurderes på bakgrunn av egenarbeid presentert i plenum.

Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.