Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Produksjon 2

Studiepoeng
5
Emnekode
KR526
Inngår i studieprogram
Master i kunst og offentlige rom

Kort beskrivelse av emnet

Emnet er rettet mot problemstillinger knyttet til realisering og produksjon av kunstprosjekter i det offentlige rom. Emnet tematiserer relasjonen mellom pragmatiske og konseptuelle utfordringer, og hvordan disse påvirker hverandre i utviklingen av et kunstnerisk prosjekt. Emnet berører de tekniske, organisatoriske, økonomiske, planmessige og juridiske aspektene ved kunstproduksjon i det offentlige rom, for å sette studentene i stand til å gjennomføre kunstprosjekter i offentlige sammenhenger slik at de til sist møter publikum.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha innsikt i ulike typer kunstproduksjon innen ulike typer offentlige situasjoner
  • ha tilegnet seg tekniske ferdigheter for produksjon av kunst i offentlige rom.
  • ha tilegnet seg forutsetninger for å kunne planlegge og organisere et kunstprosjekt i offentlige rom

Undervisning og læringsformer

Forelesninger, egenarbeid/ kunstnerisk egenprosjekt, presentasjoner, diskusjoner, ekskursjoner, gruppearbeid og praktiske workshops,.

Emnet inneholder introduksjon til praktiske verktøy og metoder, for eksempel bruk av arkitekttegninger og planverktøy, programvare o.a. Det meste av undervisningen vil være felles. Kurset vil også benytte andre ressurser på avdelingen som verksteder, medielaboratoriet o.a

Det forutsettes at studentene deltar aktivt i diskusjoner og gjennomfører arbeidsoppgaver og innleveringer av skriftlige/praktiske oppgaver og/eller presentasjoner. I tillegg er det krav om minimum 80 % oppmøte på all undervisning.

Vurdering

Arbeidskrav skal være oppfylt og emnet vurderes på bakgrunn av egenarbeid presentert i plenum.

Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.