Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Masterprosjekt 2 HØST

Studiepoeng
15
Emnekode
KR523
Inngår i studieprogram
Master i kunst og offentlige rom

Kort beskrivelse av emnet

I Masterprosjekt 2, høst skal studenten fortsette å utvikle sitt selvstendige kunstneriske prosjekt. (individuelt eller i gruppe) Prosjektet skal relatere seg til problemstillinger knyttet til offentlige rom. Gjennom videre analyser og tilegnelse av kunnskap om et sted, en kontekst eller en situasjon og dets estetiske, kunstneriske, kulturelle, politiske, og sosiale særegenheter, skal studentene arbeide med et selvstendig kunstnerisk prosjekt i offentlig rom. I arbeidet med prosjektet skal studenten være i tett dialog med hovedveileder.

Det kunstneriske arbeidet kan finne forskjellige former, fra tradisjonell skulptur i ulike medier, via kunstarkitektoniske installasjoner, til relasjonelle handlinger og sosiale intervensjoner. Masterprosjektet kan inneholde ulike kunstneriske strategier og metoder, utviklet individuelt eller i gruppe. Det skal omfatte praktiske, teoretisk, etiske og legale forhold knyttet til utfordringene med å jobbe med kunst i offentlige rom. Som en del av prosjektet skal det arbeides med en refleksjon hvor politiske, legale, geografiske, økonomiske og/eller andre forutsetninger og premisser diskuteres.

Emnet avsluttes med en gjennomgang av prosjektenes utvikling og status, der studenten presenterer en revidert skisse, analyse og plan for gjennomføring av kunstprosjektet basert på arbeidet i løpet av emnet. Studenten får tilbakemeldinger som tas videre i arbeidet med kunstprosjektet i emnet Masterprosjekt 4.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne utdype ulike kunstfaglige problemstillinger innen feltet kunst i offentlige rom og vise dette i forhold til eget foreslått kunstprosjekt
  • kunne utvikle, beskrive og gjennomføre et kunstnerisk delprosjekt i offentlige rom
  • kunne gjennomføre praktiske, tekniske og kunstneriske analyser og forarbeid til et større prosjekt

Undervisning og læringsformer

Kurs, veiledning og egenarbeid.

Innlevering av prosjektbeskrivelse. Det forutsettes at studentene deltar aktivt i diskusjoner og gjennomfører arbeidsoppgaver og innleveringer av praktiske og skriftlige oppgaver og/eller presentasjoner. I tillegg er det krav om minimum 80 % oppmøte.

Vurdering

Arbeidskravene må oppfylles. Prosjektbeskrivelsen må godkjennes for at studenten skal kunne gå videre i studiet.

Prosjektbeskrivelsen vurderes til bestått/ikke-bestått av en sensorgruppe bestående av 3 sensorer.