Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Profesjonell praksis, strategi og formidling

Studiepoeng
5
Emnekode
KK304
Inngår i studieprogram
Bachelor i klesdesign og kostymedesign

Kort beskrivelse av emnet

I dette emnet spekulerer studenten omkring egne ambisjoner og mål som profesjonell kles- eller kostymedesigner i fremtiden. Studenten kartlegger fagmiljø og bransje innenfor sitt interessefelt. Studenten skal utvikle egne strategier for å nå frem med en tydelig profil av seg selv og sitt arbeid i relevante fagmiljøer, i markedet og i offentligheten. Emnet gir kunnskap om og erfaring med formidling av egen designpraksis til omverdenen, både skriftlig, muntlig, visuelt, digitalt og materielt. Det fokuseres på hvordan dette kan gjøres både selvstendig og i samarbeid og samhandling med andre profesjonelle aktører innen media, kommunikasjon og andre kunstneriske og kreative fagområder.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne beskrive egen designpraksis på en tydelig måte.
  • kunne definere nedslagsfelt for eget arbeid, kartlegge aktuelle arenaer og nettverk, og jobbe strategisk med kommunikasjon og formidling.
  • selvstendig og i samarbeid med andre kunne bruke relevante verktøy for å presentere seg selv og sitt arbeid til omverdenen på en profesjonell og overbevisende måte.
  • forstå relevante mekanismer innen journalistikk og media og kunne ytre seg faglig i offentligheten.
  • ha kunnskap om betydningen av digital tilstedeværelse og sosiale medier i formidlingen av klesdesign og kostymedesign.

Undervisning og læringsformer

Gruppeundervisning kombinert med individuell veiledning, forelesninger, litteraturstudier og praktisk arbeid, selvstendig og i samarbeid med andre. Workshops og/eller ekskursjoner kan inngå.

Arbeidskrav for emnet er:

  • Gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister.
  • Deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen.

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.