Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Fagteori, historie og metode: Kostymedesign

Studiepoeng
5
Emnekode
KK106
Inngår i studieprogram
Bachelor i klesdesign og kostymedesign

Kort beskrivelse av emnet

Emnet gir en grunnleggende innføring i historie, teori og metode innen kostymedesign og scenekunst. Studenten introduseres til ulike praksiser og mulige virkeområder innen kostymedesign og får en innføring i fagets grunnleggende metoder. Gjennom å sammen se scenekunst-oppsetninger og film og reflektere over disse, får studenten et innblikk i ulike perspektiver og temaer innen scenekunst som settes i sammenheng med kostymedesignfaget og egen designpraksis.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha kjennskap til historie, teori, metodikk og sentrale samtidige perspektiver innen kostymedesign, scenekunst og film.
  • ha bevissthet om den historiske, kulturelle, sosiale og politiske konteksten som kostymer i scenekunst og film inngår i.
  • kunne bruke kilder til å orientere seg om historie, teori, utviklingstrekk og nytenkning i fagfeltet.
  • kjenne til aktuelle arenaer og virkeområder for kostymedesignere.
  • kunne problematisere og reflektere kritisk omkring kostymedesign og utveksle faglige synspunkter og erfaringer med andre i og utenfor fagområdet.

Undervisning og læringsformer

Teoretisk og praktisk gruppeundervisning kombinert med individuell veiledning, forelesninger, litteraturstudier og selvstendig arbeid. Workshops og/eller ekskursjoner kan inngå.

Arbeidskrav i emnet er:

  • Gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister.
  • Deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen.

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.