Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Scenisk formidling

Studiepoeng
5
Emnekode
KB317
Inngår i studieprogram
Bachelor i klassisk ballett

Kort beskrivelse av emnet

Alle emnene i studieplanen bygger opp under og skaper basen for emnet scenisk formidling. Emnet skal gi studentene inngående kunnskap om og erfaring med samspillet mellom teknisk utførelse av dans, interpretasjon og kunstnerisk formidling. Emnet sikter også på å gi erfaring med sceniske virkemidler, ulike koreografiske arbeidsprosesser og innsikt i scenen som arbeidsplass.

I arbeidet med scenisk formidling fokuseres det på stor variasjon i repertoar, det forventes at studentene skal mestre både tradisjonelle klassiske stiluttrykk og nyere koreografi. Studentens evne til å fortolke bevegelse og utvikle integritet og personlig uttrykk er en viktig del av emnet.

Emnet er en ytterligere fordypning av emnet: Scenisk formidling.

Emnet består av:

  • innstudering av to eksisterende solo fra det klassiske ballettreprtoaret.
  • formidling, interpretasjon og rolleutvikling.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne utøve, soloer fra det klassiske repertoaret som representerer ulike stiler innen tradisjonell klassisk ballett.
  • kunne sette soloene inn i en historisk og stilmessig sammenheng og reflektere over soloenes stilistiske utvikling med fokus på hvordan soloene utøves i vår tid.

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformene i emnet er veiledning og selvstendig arbeid.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen, minimum 80%.
  • gjennomført faglige pålagte oppgaver.

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid og utvikling vurderes underveis i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes av veileder i samråd med programansvarlig.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ ikke-bestått.