Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Musikkfag del 3

Studiepoeng
3
Emnekode
JA308
Inngår i studieprogram
Bachelor i jazzdans

Kort beskrivelse av emnet

Emnet skal gi studentene teoretisk og praktisk innsikt i musikk for blant annet å øke forståelsen for felles terminologi i musikk og dans, og musikkens betydning for dansen som kunstart. Sang skal være med på å forberede studentene på sceniske oppgaver innen sjangeren musikal.

Emnet består av:

  • korsang

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha grunnleggende sangtekniske ferdigheter i ensemble sammenheng

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformene i emnet kan være lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. Det kan være praktiske øvelser, kreative oppgaver, forelesninger, selvstudier, prosjektarbeid, skriftlige arbeider.

Musikkfag undervises i bolker.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk deltakelse i undervisningen, minimum 80 %
  • gjennomført faglige pålagte oppgaver

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid i emnet vurderes underveis. Vurderingen underveis baserer seg på veiledning, lærervurderinger og egenrefleksjon over faglig utvikling sett i relasjon til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes av lærere i samråd med programansvarlig og/eller emneansvarlig.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ikke-bestått.