Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Streetdance del 1

Studiepoeng
4
Emnekode
JA212
Inngår i studieprogram
Bachelor i jazzdans

Kort beskrivelse av emnet

Emnet skal gi studenten en innføring i ulike stiler innen streetdance. Det legges vekt på koordinasjon, isolasjon, grounding, rytmefølelse, puls og groove, samt personlig egenart i bruk av dynamikk og stilfølelse. Grunnleggende i emnet er også å utfordre studenten til utforske sitt eget uttrykk gjennom å improvisere / freestyle med utgangspunkt i streetdance’ vokabular og kontekst.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne utøve streetdance på et godt nivå innen relevante stiler
  • vise forståelse for uttrykk, musikalitet og dynamikk i lys av streetdansens egenart
  • kunnskap om streetdansens opphav og historikk

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformene i emnet er lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. Undervisningen gis normalt i grupper og består i hovedsak av danseteknisk trening.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen, minimum 80 %
  • gjennomførte pålagte faglige oppgaver og være aktiv deltakende i undervisningen

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid og utvikling vurderes underveis i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes av lærerne i samråd med programansvarlig og/eller emneansvarlig.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ikke-bestått.