Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Samtidsdans del 2

Studiepoeng
3
Emnekode
JA204
Inngår i studieprogram
Bachelor i jazzdans

Kort beskrivelse av emnet

Studenten skal utvikle artikulasjon av bevegelseskvaliteter gjennom bevissthet om forholdet mellom bevegelse og egen fysiologi. Mestring, utvikling av ferdigheter, bevisstgjøring og klarhet i det fysiske uttrykket står sentralt sammen med vektlegging av studentens evne til å forholde seg både utforskende og praktiskanalytisk til bevegelse og fysikalitet.

I emnet utforskes egen anatomi, fysiske prinsipper og fysisk-estetiske uttrykk i relasjon til bevegelse, tid og rom, musikalitet, dynamikk og kreativitet. Erfaringene fra emnet bidrar til utviklingen av et nyansert kunstnerisk uttrykk.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne utøve ulike bevegelsesuttrykk knyttet til samtidsdans
  • kunne anvende ulike bevegelseskvaliteter og prinsipper,
  • ha bevissthet om egen fysikk og anatomi, og kunne jobbe med utfordringer over tid
  • kunne jobbe utforskende med bevegelse og egen fysikalitet, og ta dette med inn i skapende prosesser

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformene i emnet er lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. Undervisningen gis normalt i grupper og består i hovedsak av danseteknisk trening.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen, minimum 80 %
  • gjennomførte pålagte faglige oppgaver og være aktivt deltakende i undervisningen
  • evaluering av egen faglig utvikling gjennom skriftlig refleksjon og gjennom dialog med faglærere.

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid og utvikling vurderes underveis i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes av lærerne i samråd med programansvarlig og/eller emneansvarlig.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ikke-bestått.