Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Manifest

Studiepoeng
5
Emnekode
IM305
Inngår i studieprogram
Bachelor i interiørarkitektur og møbeldesign

Kort beskrivelse av emnet

Emnet undersøker profesjonell praksis og bransjekonvensjoner, fra både større bedrifter og individuelle utøvere innen fagområdet, for å få kunnskap om ulike typer designprofiler. Studentene blir bedt om å reflektere rundt sin egen faglige tilnærming og posisjonering i feltet, med fokus på verdier og ferdigheter.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten ha kunnskap:

  • om den profesjonelle fagfelt med tilhørende forskjellige designpraksiser.
  • for å reflektere eget arbeid og ferdigheter overfor den profesjonelle fagfelt.
  • og erfaring om visuell og skriftlig formidling av eget arbeid i forhold til den profesjonelle fagfelt.

Undervisning og læringsformer

Gruppeundervisning kombinert med individuell veiledning. Forelesninger, litteraturstudier og praktisk arbeid i modell og full skala. Workshops og/eller ekskursjoner kan inngå.

Arbeidskrav for emnet er:

  • gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister.
  • deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen.

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Emnet vurderes på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.