Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Manifest

ECTS Credits
5
Course code
IM305
Included in study programme
Bachelor’s in interior architecture and furniture design

Brief course description

Emnet undersøker profesjonell praksis og bransjekonvensjoner, fra både større bedrifter og individuelle utøvere innen fagområdet, for å få kunnskap om ulike typer designprofiler. Studentene blir bedt om å reflektere rundt sin egen faglige tilnærming og posisjonering i feltet, med fokus på verdier og ferdigheter.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten ha kunnskap:

  • om den profesjonelle fagfelt med tilhørende forskjellige designpraksiser.
  • for å reflektere eget arbeid og ferdigheter overfor den profesjonelle fagfelt.
  • og erfaring om visuell og skriftlig formidling av eget arbeid i forhold til den profesjonelle fagfelt.

Teaching and learning methods

Gruppeundervisning kombinert med individuell veiledning. Forelesninger, litteraturstudier og praktisk arbeid i modell og full skala. Workshops og/eller ekskursjoner kan inngå.

Arbeidskrav for emnet er:

  • gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister.
  • deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen.

Assessment

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Emnet vurderes på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.