Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Struktur

Studiepoeng
10
Emnekode
IM211
Inngår i studieprogram
Bachelor i interiørarkitektur og møbeldesign

Kort beskrivelse av emnet

Emnet omfatter bygningskonstruksjon og prosjektering. Tekniske og bygningsfysiske fenomener behandles. Øvelser i oppmåling og detaljprosjektering av ulike bygningsdeler. Offentlige og funksjonelle krav til bygninger gjennomgås. Formidling gjennom arkitektfaglig tegning inngår i emnet.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha utvidet kunnskap om prosjektering av bygg og innredning.
  • kunne planlegge detaljprosjektering av en bygningsdel.
  • ha kunnskap om lovverk og det ansvar som følger med prosjektering av bygg og innredning.
  • ha kunnskap om ulike materialers teknologiske og funksjonelle egenskaper samt evne til å planlegge og gennomføre digital fabrikasjon i ulike materialer.
  • ha kunnskap om etikk, bærekraft og miljø ved valg av materialer.
  • ha utvidet forståelse for og kunne kommunisere prosesser og løsninger ved analytisk og teknisk fagtegning.

Undervisning og læringsformer

Gruppeundervisning kombinert med individuell veiledning. Forelesninger, litteraturstudier og praktisk arbeid i modell og full skala. Workshops og/eller ekskursjoner kan inngå.

Arbeidskrav for emnet er:

  • gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister.
  • deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen.

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Emnet vurderes på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.