Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Structure

ECTS Credits
10
Course code
IM211
Included in study programme
Bachelor’s in interior architecture and furniture design

Brief course description

Emnet omfatter bygningskonstruksjon og prosjektering. Tekniske og bygningsfysiske fenomener behandles. Øvelser i oppmåling og detaljprosjektering av ulike bygningsdeler. Offentlige og funksjonelle krav til bygninger gjennomgås. Formidling gjennom arkitektfaglig tegning inngår i emnet.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • ha utvidet kunnskap om prosjektering av bygg og innredning.
  • kunne planlegge detaljprosjektering av en bygningsdel.
  • ha kunnskap om lovverk og det ansvar som følger med prosjektering av bygg og innredning.
  • ha kunnskap om ulike materialers teknologiske og funksjonelle egenskaper samt evne til å planlegge og gennomføre digital fabrikasjon i ulike materialer.
  • ha kunnskap om etikk, bærekraft og miljø ved valg av materialer.
  • ha utvidet forståelse for og kunne kommunisere prosesser og løsninger ved analytisk og teknisk fagtegning.

Teaching and learning methods

Gruppeundervisning kombinert med individuell veiledning. Forelesninger, litteraturstudier og praktisk arbeid i modell og full skala. Workshops og/eller ekskursjoner kan inngå.

Arbeidskrav for emnet er:

  • gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister.
  • deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen.

Assessment

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Emnet vurderes på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.