Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Komposisjon

Studiepoeng
10
Emnekode
IM104
Inngår i studieprogram
Bachelor i interiørarkitektur og møbeldesign

Kort beskrivelse av emnet

Emnet er en videreføring av forholdet mellom materialer, form, komposisjon og volum. Studentene arbeider i verksteder med utprøving og eksperimentering med lys og farge med fokus på sanselighet, betydning og formidling. Emnet introduserer grunnleggende CAD-ferdigheter i 3D-tegning og fabrikasjon.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha grunnleggende forståelse for volumdannelse og faktorer som påvirker dette
  • ha kunnskap om konstruksjon og anvendelse av ulike materialer, deres egenskaper og muligheter
  • kunne kommunisere løsninger ved modell, manuell og digital teknisk tegning
  • kunne anvende materialer og overflater bevisst i ulike miljøer og kunne diskutere, beskrive og formidle dette

Undervisning og læringsformer

Gruppeundervisning kombinert med individuell veiledning. Forelesninger, litteraturstudier og praktisk arbeid i modell og full skala. Workshops og/eller ekskursjoner kan inngå.

Arbeidskrav for emnet er:

  • gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister
  • deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Emnet vurderes på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.