Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Spatial composition

ECTS Credits
10
Course code
IM104
Included in study programme
Bachelor’s in interior architecture and furniture design

Brief course description

Emnet er en videreføring av forholdet mellom materialer, form, komposisjon og volum. Studentene arbeider i verksteder med utprøving og eksperimentering med lys og farge med fokus på sanselighet, betydning og formidling. Emnet introduserer grunnleggende CAD-ferdigheter i 3D-tegning og fabrikasjon.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • ha grunnleggende forståelse for volumdannelse og faktorer som påvirker dette
  • ha kunnskap om konstruksjon og anvendelse av ulike materialer, deres egenskaper og muligheter
  • kunne kommunisere løsninger ved modell, manuell og digital teknisk tegning
  • kunne anvende materialer og overflater bevisst i ulike miljøer og kunne diskutere, beskrive og formidle dette

Teaching and learning methods

Gruppeundervisning kombinert med individuell veiledning. Forelesninger, litteraturstudier og praktisk arbeid i modell og full skala. Workshops og/eller ekskursjoner kan inngå.

Arbeidskrav for emnet er:

  • gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister
  • deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen

Assessment

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Emnet vurderes på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.