Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Fysisk grunntrening og helsefag del 3

Studiepoeng
2
Emnekode
DA307
Inngår i studieprogram
Bachelor i samtidsdans
Bachelor i jazzdans

Kort beskrivelse av emnet

Emnet vektlegger individuell tilrettelegging og forskning på egen kropp for å opparbeide en dypere forståelse av egne fysiske forutsetninger og behov, samt kunnskap om og erfaring med styrke og stabilitetstrening, fleksibilitet, plassering, utholdenhet, skadeforebygging og restitusjon. Anatomi skal gi studenten kunnskap om kroppens anatomi og dens motoriske og fysiologiske funksjoner. Ernæringslære skal gi en teoretisk opplæring om riktig ernæring og forhold mellom kosthold og fysisk aktivitet. For å utvikle selvstendige og trygge dansekunstnere, samt å ansvarliggjøre studenten i kollektive prosesser, vektlegges også kunnskap om motivasjon, prestasjonsforberedelser og kommunikasjon.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne anvende kunnskap om hensiktsmessig ernæring
  • ha meget gode kunnskaper om treningslære, skadeforebygging og rehabilitering og kunne realisere disse i egen yrkesutøvelse
  • ha kunnskaper om hvordan kroppen responderer på fysiske belastninger og hvilke forandringer som skjer ved ulike former for fysisk trening
  • kunne utarbeide og gjennomføre egne treningsprogram for oppvarming, bevegelighet, styrke og utholdenhet på en hensiktsmessig måte
  • kunne anvende kunnskap om kommunikasjon, motivasjon og prestasjon i både danseteknisk trening og i kunstnerisk arbeid.
  • bli selvstendige og trygge dansekunstnere
  • bli bevisst egne målsettinger og ambisjoner

Undervisning og læringsformer

Det første året vil emnet i stor grad foregå gjennom lærerstyrt undervisning samt individuell veiledning. I andre og tredje studieår kreves det i stor grad selvstudier og ansvar for egen trening og utvikling. Studenten kan også få veiledning og oppfølging tilrettelagt individuelt.

Undervisningen kan foregå individuelt og i større eller mindre grupper. Undervisningen tilpasses progresjonen og målet med studiet og ut fra gruppens sammensetning.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk deltakelse i undervisningen, minimum 80 %
  • gjennomført faglige pålagte oppgaver

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid i emnet vurderes underveis. Vurderingen underveis baserer seg på veiledning, lærervurderinger, gruppediskusjoner og egenrefleksjon over faglig utvikling sett i relasjon til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes av programansvarlig og/eller emneansvarlig.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ikke-bestått.