Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Kontekst og danseteori 1

Studiepoeng
4
Emnekode
DA109
Inngår i studieprogram
Bachelor i samtidsdans
Bachelor i jazzdans

Kort beskrivelse av emnet

I emnet ses dansekunst i sammenheng med danse- og kunsthistorie, dramaturgi, estetikk, utøverspesifikke og andre teoretiske innganger, og samfunnet generelt. Studentenes forståelse for kontekst og danseteori utvikles gjennom å se, beskrive, analysere, diskutere og reflektere med utgangspunkt i forestillinger, forelesninger, litteratur og egne erfaringer og ståsted. Studentene blir introdusert for lese- og skrivepraksiser og får erfaring i å uttrykke seg muntlig og skriftlig. Emnet skal oppmuntre studentene til å ta del i og utvikle den faglige diskursen innen dansekunst og være i et dynamisk forhold til aktuelle begreper og tematikker i dansekunstfeltet.Kontekst og danseteori tar utgangspunkt i vestlig kunsttradisjon med spesiell vekt på studieprogramfordypningene jazzdans og samtidsdans, og inkluderer et etisk og kritisk blikk på denne i en global kontekst.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha kunnskap om hovedtrekk i den vestlige scenedansens historiske utvikling med spesiell oppmerksomhet på studieprogramfordypningene jazzdans og samtidsdans
  • ha kunnskap om et utvalg dansekunstnere og koreografiske verk fra ulike perioder
  • ha grunnleggende kunnskap om dramaturgi
  • kunne bruke faglitteratur i muntlig og skriftlig refleksjon

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformene i emnet kan være lærerstyrt undervisning, forelesninger, veiledning, gruppearbeid og selvstendig arbeid.

Det forventes at studentene aktivt forholder seg til dansekunstfeltet ved å overvære forestillinger og holde seg orientert om aktuelle faglige diskusjoner innen dansekunst.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen, minimum 80 %
  • gjennomført faglige pålagte oppgaver og være aktivt deltakende i undervisningen

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid og utvikling vurderes underveis i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes av lærerne i samråd med programansvarlig og/eller emneansvarlig.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ikke-bestått.