Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Klassisk ballett del 1

Studiepoeng
7
Emnekode
DA103
Inngår i studieprogram
Bachelor i samtidsdans
Bachelor i jazzdans

Kort beskrivelse av emnet

I emnet skal studenten erfare fysiske grunnprinsipper gjennom den klassiske ballettens form og struktur for å utvikle en dypere teknisk forståelse med klar relevans til øvrige danseteknikker og stilarter. Emnet fokuser på forståelse av ballettens form og vokabular, grunnleggende teknikk, bevegelsesdynamikk, musikalitet og bruk av rom.

I utviklingen av både enkle og differensierte kvaliteter i emnet er studentens forståelse av egen kropp og anatomi, det fysiske detaljarbeidet og konsentrasjon sentralt.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne utøve dansetekniske ferdigheter i klassisk ballett med fokus på anatomisk funksjonalitet, bevisst bruk av rom, musikalitet, frasering og koordinasjon
  • erfare praktisk relevans av klassisk ballett i relasjon til andre stilarter
  • utvikle evnen til å arbeide konsentrert med egen utvikling over tid
  • ha kunnskap om den klassiske balletts terminologi.

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformene i emnet er lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. Undervisningen gis normalt i grupper og består i hovedsak av danseteknisk trening.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen, minimum 80 %
  • gjennomførte pålagte faglige oppgaver og være aktiv deltakende i undervisningen
  • vurdering av egen utvikling gjennom skriftlig refleksjon gjennom dialog med faglærere

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid og utvikling vurderes underveis i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes av lærerne i samråd med programansvarlig og/eller emneansvarlig.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ikke-bestått.